Khóa Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N1 Taisaku Tháng 3/2021

 • Thời gian:

  23/03/2021 - 30/06/2021

  34 buổi:  3 buổi/ tuần

  Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Sáu (18:30-20:30)

  Khai giảng: 23/03/2021

  Hạn nhận đăng ký: Đến 18:15 ngày 23/03/2021

 • Học phí:

  1. Người đi làm: 3.100.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  2. Sinh viên: 3.000.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên:

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia:
  * Các bạn học viên đã hoàn thành khóa N1 Junbi kỳ tháng 11/2020.
  * Các bạn có trình độ tiếng Nhật tương đương từ N2 (Từ 100 điểm trở lên)
  * Các bạn có mục tiêu thi đỗ N1 trong kỳ thi JLPT tháng 7/2021
 • Poster Khóa học: Poster Khóa học