Khóa Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N1 Tháng 9/2020

 • Thời gian:

  15/09/2020 - 04/12/2020

  34 buổi: Thứ 3, thứ 4, thứ 6và Thứ 7 (18:30 - 20:30)

  Khai giảng: 15/09/2020 (thứ 3)

  Hạn nhận đăng ký: Đến 17:00 ngày 15/09/2020 (thứ 3)

 • Học phí:

  1. Người đi làm: 3.100.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  2. Sinh viên: 3.000.000 % Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên:

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia:
  * Các bạn học viên của khóa N1 Junbi kỳ tháng 5/2020
  * Các bạn có trình độ tiếng Nhật tương đương từ N2 (từ 100 điểm trở lên)
  * Các bạn có mục tiêu thi đỗ N1 trong kỳ thi JLPT tháng 12/2020
 • Nội dung:

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N1!