Khóa Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N2 Junbi Tháng 5/2021

 • Thời gian: Từ 20/05/2021 đến 31/07/2021

  4 buổi/1 tuần

  Lịch học thứ 3, thứ 5 (18:30 - 20:30), thứ 7 2 ca 16:00 - 18:00 và 18:30 - 20:30
 • Học phí: Người đi làm: 2.800.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Sinh viên : 2.700.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

 • Giảng viên:

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia: * Các bạn có trình độ tiếng Nhật N3

  * Các bạn đã hoàn thành khóa học N3 Taisaku

  * Các bạn có mục tiêu thi đỗ JLPT N2 trong kỳ thi tháng 12/2021

 • Poster Khóa học: Poster Khóa học