Khóa Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N3 Junbi Tháng 5/2021

 • Thời gian: Từ 20/05/2021 đến 31/07/2021

  4 buổi/1 tuần

  Lịch học thứ 3, thứ 5 (18:30 - 20:30), thứ 7 2 ca 13:45 - 15:45 và 16:00 - 18:00
 • Học phí: Người đi làm: 2.600.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Sinh viên : 2.500.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

 • Giảng viên:

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia: * Các bạn có trình độ tiếng Nhật N4

  * Các bạn đã học xong 50 bài của giáo trình Minna No Nihongo

  * Các bạn có mục tiêu thi đỗ JLPT N3 trong kỳ thi tháng 12/2021

 • Poster Khóa học: Poster Khóa học