Khóa Luyện Thi Năng Lực Tiếng Nhật N3 Tháng 9/2020

 • Thời gian:

  17/09/2020 - 04/12/2020

  34 buổi: Thứ 2, thứ 5 (18:30 - 20:30) và Thứ 7 (16:00 - 18:00 & 18:30 - 20:30)

  Khai giảng: 17/09/2020 (thứ 5)

  Hạn nhận đăng ký: Đến 17:00 ngày 17/09/2020 (thứ 5)

 • Học phí:

  1. Người đi làm: 2.600.000 & Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  2. Sinh viên: 2.500.000 % Phí tài liệu: 200.000 VNĐ

  Có thể sử dụng thư viện VJCC miễn phí trong thời gian diễn ra khóa học.

 • Giảng viên:

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia:
  * Các bạn học viên của khóa N3 Junbi kỳ tháng 5/2020
  * Các bạn có trình độ tiếng Nhật tương đương từ N4 (từ 100 điểm trở lên)
  * Các bạn có mục tiêu thi đỗ N3 trong kỳ thi JLPT tháng 12/2020
 • Nội dung:

  Khóa học sẽ cung cấp đầy đủ những kiến thức và kỹ năng giúp bạn hoàn thành mục tiêu thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N3!