Khóa Học Tiếng Nhật Sơ Cấp N4 - Tháng 12/2020

 • Thời gian:

  16/11/2020~ 05/05/2021 (49 buổi)

  3 buổi / tuần: Thứ Hai, Tư, Sáu (18:30~20:30)

 • Học phí:

  * Người đi làm:          3.500.000

  * Học sinh, sinh viên: 3.400.000

 • Giảng viên:

  Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm

 • Đối tượng tham gia:

  * Các bạn đã hoàn thành khoá Giao tiếp sơ cấp 1 tại VJCC.

  * Các bạn đã học tương đương 20- 25 bài của giáo trình Minna no Nihongo 1

  * Học viên đã từng học tiếng Nhật và có mục tiêu thi đỗ JLPT N4 vào tháng 7/2020

 • Nội dung: