Liên hệ

 

Hà Nội: Viện VJCC

Địa chỉ: 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3775 1278

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: vjcc.org.vn

Hotline: 0962 919 746

 

Ban Đào tạo doanh nghiệp:

  • Điện thoại: (024) 3775 1278 (110) |
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ban Đào tạo chính quy:

  • Điện thoại: (024) 3775 1278 (107) |
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ban Đào tạo tiếng Nhật:

  • Điện thoại: (024) 3775 1278 (111) |
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hồ Chí Minh: Phân Viện VJCC

Địa chỉ: Số 15, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3512 2151 |

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Websitehttps://www.vjcchcmc.org.vn