Liên hệ

Address Office: Tòa nhà VJCC: Trường ĐH Ngoại Thương - Số 91 - Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội
Tel: +844.3775 1278/79
Fax: +844.3775 2226
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hỏi đáp các thông tin
Tel: +844.3775 1278
Máy lẻ: 0

CÁC PHÒNG BAN
Ban hành chính
+ Kế toán: máy lẻ 119
+ Thuê phòng:máy lẻ 118
+ Thư viện:máy lẻ 109

Ban Phát triển ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản
+ Khóa học Tiếng Nhật: máy lẻ 114
+ Giao lưu- Du học: máy lẻ 111
+ Góc du học: máy lẻ 108

Ban đào tạo doanh nghiệp
+ Khóa học: máy lẻ 117/116
Ban đào tạo chính quy
+ Khóa học: máy lẻ 112