KẾT NỐI KINH DOANH: Đại sứ quán Ấn độ tại Việt Nam gửi thông tin kết nối giao thương doanh nghiệp của Ấn độ trong các lĩnh vực kinh doanh bao gồm: XK Sản phẩm nhựa, các sản phẩm may mặc, hóa chất…

Đại sứ quán Ấn độ tại Việt Nam gửi thông tin kết nối giao thương doanh nghiệp của Ấn độ trong các lĩnh vực kinh doanh bao gồm: XK Sản phẩm nhựa, các sản phẩm may mặc, hóa chất…

Link chi tiết các ngành hàng và doanh nghiệp: