KẾT NỐI KINH DOANH: Các ưu đãi cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Để giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp, Nhà nước cho phép các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hưởng một số chính sách như sau:

1. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 6/2020 (theo Công văn 797/LĐTBXH ngày 09/3/2020, Công văn 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020)

2. Được lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 30/6/2020 (theo hướng dẫn tại Công văn 245/TLĐ ngày 18/3/2020)

3. Được xem xét miễn, giảm lãi suất ngân hàng nếu doanh nghiệp đáp ứng một số điều kiện (căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư 01/2020/TT-NHNN)

4. Được vay vốn với lãi suất 0% tại Ngân hàng chính sách xã hội (theo nội dung hỗ trợ tại Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2020)

Nguồn: VOV