Vietnam Japan International Business Conference

HỘI THẢO QUỐC TẾ LẦN THỨ NHẤT VỀ HỢP TÁC KINH DOANH VIỆT NAM - NHẬT BẢN (VJIBC#01)

Thời gian:Thứ Tư, 18 tháng 9 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 3, Viện VJCC, Trường Đại học Ngoại thương

 

Với mục đích chia sẻ, trao đổi những lý thuyết quản trị mới và các kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp theo phương thức Nhật Bản nhằm đưa ra các giải pháp thiết thực cho các doanh nghiệp Việt Nam đã, đang và sẽ trở thành "Đối tác chiến lược" của các doanh nghiệp Nhật Bản; từ đó, hướng tới việc tăng cường mối quan hệ hợp tác, phát triển kinh doanh giữa hai quốc gia, Ban tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ nhất (VJIBC#01 - 2019) trân trọng kính mời các thầy cô, các nhà khoa học, các nhà quản trị doanh nghiệp và các chuyên gia tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo với chủ đề "Enhancing Business Development between Vietnam and Japan".

Hội thảo nhằm giới thiệu và trao đổi các vấn đề, kết quả nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực sau:

  1. Quản trị năng suất và chuổi giá trị toàn cầu
  2. Quản trị nguồn nhân lực và giao thoa văn hóa trong kinh doanh
  3. Vai trò của khách hàng trong cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Viện Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại thương trân trọng mời ông/bà tham gia viết và gửi bài Hội nghị (Thư mời viết bài Hội thảo đính kèm).

Kế hoạch tổ chức Hội thảo như sau:

  • Hạn nộp bản tóm tắt nội dung báo cáo: 15/06/2019
  • Hạn nộp toàn văn báo cáo: 10/08/2019

Rất mong nhận được sự hợp tác và tham gia nhiệt tình của Quý vị!

Mọi thông tin liên lạc, đề nghị liên hệ với Ban Tổ chức theo địa chỉ:

Viện Phát triển Nguồn nhân lực – Trường Đại học Ngoại thương

Tel: 024.37751278 (ext. 103) 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Full Name(*)
Vui lòng nhập: Họ Và Tên
E-mail(*)
Vui lòng nhập: Emai
Country(*)
Invalid Input
University(*)
Invalid Input
Upload Abstract Version
Invalid Input
Upload Full Version
Invalid Input