baner 1

一般的な紹介

Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (Viện VJCC) là một đơn vị đào tạo trực thuộc Trường Đại học Ngoại thương, được thành lập vào ngày 10/3/2017 trên cơ sở nâng cấp 02 Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (Vietnam - Japan Human Resource Corporation Center)-VJCC Hà Nội và VJCC TP Hồ Chí Minh 

  • Có chức năng tổ chức thực hiện công tác đào tạo, nghiên cứu, tư vấn và ứng dụng trong quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp theo mô hình Nhật Bản
  • Là đơn vị thực hiện Dự án VJCC “Phát triển nguồn nhân lực kinh doanh cho Việt Nam” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA)
詳細を見る Download Profile
育成活動 ( HĐ đào tạo)
08
Tháng 09 2021
JLPT日本語能力試験N1対策コース
講師: ハノイにおける各大学の経験深いベトナム人の先生
08
Tháng 09 2021
JLPT日本語能力試験N2対策コース
講師: ハノイにおける各大学の経験深いベトナム人の先生
08
Tháng 09 2021
JLPT日本語能力試験N3対策コース
講師: ハノイにおける各大学の経験深いベトナム人の先生
受講者の声 cảm nhận của học viên
ニュース tin tức
2021年 ベトナム日本人材開発インスティチュート 日本式国際経営学士課程ビジネスプランニングコンテスト最終選考会 2021年 ベトナム日本人材開発インスティチュート 日本式国際経営学士課程ビジネスプランニングコンテスト最終選考会
本年7月15日、ベトナム日本人材開発インスティチュート(VJCC)は、2018年以降、関東学院大学(KGU)経営学部の支援を受けて実施してきた、日本式国際経営学士課程(JIB)の1年生と2年生を対象とする、ビジネスプランニングコンテストの最終選考会を開催しました。本コンテストは、JIBの1年次と2年次の必須科目、ビジネスモデルの作成を学ぶV-Biz 1とV-Biz 2のコースワークの中で、その成果を発表し外国貿易大学(FTU)・VJCCとKGUの講師他メンバーの評価を受けるものです。
詳細を見る

パートナー・お客様 ( đối tác)

登録コースのコンサルティング