Đào tạo chính quy

Chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản - JIB
Chương trình Cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản - JIB
Thời gian: 4 năm
Giảng viên: ĐH Ngoại thương và các trường ĐH Nhật Bản
Chương trình được xây dựng với 3 trụ cột:
 Kiến thức Kinh doanh quốc tế hiện đại - Phương thức kinh doanh tiên tiến Nhật Bản - Văn hóa và con người Việt Nam
Các hoạt động bổ trợ và phát triển kỹ năng
Các hoạt động bổ trợ và phát triển kỹ năng
Các hoạt động bổ trợ và phát triển kỹ năng là thế mạnh của Chương trình cử nhân Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản. 
Các hoạt động kết nối doanh nghiệp
Các hoạt động kết nối doanh nghiệp
Với mạng lưới doanh nghiệp đối tác rộng lớn, Viện VJCC đã tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh: Nhà trường (Đào tạo) - Doanh nghiệp (Thực tiễn) - Sinh viên

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC