Khóa học Quản trị nhân sự

Đào tạo kiến thức và kỹ năng quản trị nhân sự
theo mô hình của các công ty Nhật Bản
Chiến lược nhân sự & hệ thống lương thưởng
Chiến lược nhân sự & hệ thống lương thưởng
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Chuyên gia Ngô Quý Nhâm
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Một khóa học thực tiễn cung cấp cho học viên công cụ đo lường hiệu quả công việc của nhân viên và xây dựng hệ thống lương thưởng hợp lý.
Quản lý mối quan hệ con người thông qua kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp
Quản lý mối quan hệ con người thông qua kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Chuyên gia YONEKAWA KOJI
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Một khóa học chuyên sâu đem đến cho học viên góc nhìn mới về mối quan hệ giữa quản trị nhân sự và giao tiếp.
Xây dựng hiệu quả hệ thống quản trị mục tiêu chiến lược theo BSC/KPI
Xây dựng hiệu quả hệ thống quản trị mục tiêu chiến lược theo BSC/KPI
Thời gian: 2 ngày
Khóa học cung cấp các kiến thức và dứng dụng hệ thống quản trị mục tiêu chiến lược theo BSC và KPI, giúp cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả trong quy trình xây dựng và triển khai hệ thống, quản lý mục tiêu công ty và công việc của nhân viên.
Kỹ năng tuyển dụng, bổ dụng và đào tạo
Kỹ năng tuyển dụng, bổ dụng và đào tạo
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Chuyên gia Nhật Bản
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Một khóa học chuyên sâu cung cấp cho người học tư duy và góc nhìn mới về tuyển dụng và đào tạo nhân viên. 
Áp dụng luật lao động trong quản lý nhân sự
Áp dụng luật lao động trong quản lý nhân sự
Thời gian: 2 ngày
Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Hiền Phương
Học phí: 2.750.000 VNĐ/học viên
Một khóa học chuyên sâu, đem đến cho người học kiến thức tổng quan và đầy đủ nhất về luật lao động Việt Nam.

 

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC