Các khóa học sắp diễn ra

KỲ THI KIỂM ĐỊNH NĂNG LỰC KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT LẦN THỨ 119
KỲ THI KIỂM ĐỊNH NĂNG LỰC KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT LẦN THỨ 119
Thời gian: Ngày 05/03/2023 (Chủ Nhật)
Giảng viên: Hiệp hội Phổ cập và xúc tiến phương pháp kế toán ghi sổ kép tại Việt Nam (ABPV)
Học phí: 300,000
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N5
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N5
Thời gian: 2 buổi/ tuần: Thứ 3 & Thứ 5 (từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam và Nhật Bản giảu kinh nghiệm
Học phí: 3,600,000
Cung cấp kiến thức cơ bản đến nâng cao từ bài 9 đến bài 25 giáo trình Minna No Nihongo shokyuu I và kỹ năng làm bài thi JLPT N5
KHÓA HỌC NHẬP MÔN TIẾNG NHẬT THÁNG 02/2023
KHÓA HỌC NHẬP MÔN TIẾNG NHẬT THÁNG 02/2023
Thời gian: 2 buổi/ tuần: Thứ 3 & Thứ 5 (từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam và Nhật Bản giảu kinh nghiệm
Học phí: 3,500,000
Thành thục đọc- viết 2 bảng chữ cái tiếng Nhật, từ vựng và ngữ pháp cơ bản của 8 bài học đầu tiên của giáo trình Minna No Nihongo
KHÓA HỌC NHẬP MÔN KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT (ONLINE)
KHÓA HỌC NHẬP MÔN KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT (ONLINE)
Thời gian: 1 buổi/tuần, từ 18:45-20:00 ( giờ Việt Nam)
Giảng viên: Ông Kokubo Hidero - Hiệp hội phổ cập kế toán Nhật Bản tại Việt Nam (ABPV)
Học phí: 800,000 VNĐ
Trang bị kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực kế toán tại các công ty Nhật Bản (kế toán của Nhật Bản cấp độ 3)
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Junbi tại TP. HCM 01/2023
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Junbi tại TP. HCM 01/2023
Thời gian: 09/01/2023 - 27/3/2023 (9 tuần/27 buổi/54 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Phạm Trọng Khanh, Thầy Trần Hữu Trí
Học phí: 3.200.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.600.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 12/2023
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Junbi tại TP. HCM 02/2023
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Junbi tại TP. HCM 02/2023
Thời gian: 13/02/2023 - 14/4/2023 (27 buổi/54 giờ)
Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo, Thầy Võ Chính Trung, Thầy Trần Hữu Trí
Học phí: 3.000.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.400.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 12/2023

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC