Các khóa học sắp diễn ra

KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 JUNBI ONLINE
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 JUNBI ONLINE
Thời gian: 25 buổi, Từ ngày 02/07/2024 đến 27/08/2024, 3 buổi/ tuần: Thứ 3, Thứ 5 & Thứ 7, (18:30 ~ 21:00)
Giảng viên: Cô Đào Thị Thu Hằng, Cô Lê Thị Ngọc, Thầy Cung Anh Tuấn, Thầy Nguyễn Đức Anh
Học phí: 4.625.000 VND
Là khóa học tiền đề cho khóa N1 Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 JUNBI
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 JUNBI
Thời gian: 25 buổi, Từ ngày 10/07/2024 đến 06/09/2024, 3 buổi/ tuần: Thứ 2, Thứ 4 & Thứ 6, (18:30 ~ 21:00)
Giảng viên: Cô Đào Thị Thu Hằng, Cô Phạm Phương Linh, Thầy Cung Anh Tuấn
Học phí: 4.440.000 VND
Là khóa học tiền đề cho khóa N2 Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2.
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 JUNBI
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 JUNBI
Thời gian: 25 buổi, Từ ngày 03/07/2024 đến 28/08/2024, 3 buổi/ tuần: Thứ 2, Thứ 4 & Thứ 6, (18:30 ~ 21:00)
Giảng viên: Cô Đào Thị Thu Hằng, Thầy Cung Anh Tuấn, Cô Hà Thị Hường
Học phí: 4.255.000 VND
Là khóa học tiền đề cho khóa N3 Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N3.
KHÓA HỌC BIÊN - PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT CƠ BẢN ONLINE
KHÓA HỌC BIÊN - PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT CƠ BẢN ONLINE
Thời gian: 20 buổi, Từ ngày 09/07/2024 đến 17/09/2024, 2 buổi/ tuần: Thứ 3 & Thứ 5, (19:00 ~ 21:00)
Giảng viên: Cô Đinh Thị Ngọc Linh, Cô Phạm Thị Thu Giang
Học phí: 3.500.000 VND
Khoá học Biên - Phiên dịch sẽ bao gồm cả lý thuyết và thực hành biên dịch, phiên dịch ở nhiều chủ đề như: kinh tế thương mại, chính trị, xã hội, văn hoá,….
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Junbi tại TP. HCM 6/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Junbi tại TP. HCM 6/2024
Thời gian: 24/6/2024 - 06/9/2024 (32 buổi/64 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Võ Chính Trung
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 7/2025
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Taisaku tại TP. HCM 6/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Taisaku tại TP. HCM 6/2024
Thời gian: 22/06/2024 - 25/08/2024 (30 buổi/60 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Võ Chính Trung
Học phí: 4.200.000 đồng (Sinh viên trong độ tuổi 18-22: 3.400.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 12/2024

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC