Các khóa học sắp diễn ra

KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Junbi tại TP. HCM 6/2023
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Junbi tại TP. HCM 6/2023
Thời gian: 26/6/2023 - 30/8/2023 (10 tuần/29 buổi/58 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Phạm Trọng Khanh, Thầy Trần Hữu Trí
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 12/2023
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Junbi tại TP. HCM 6/2023
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Junbi tại TP. HCM 6/2023
Thời gian: 26/6/2023 - 30/8/2023 (10 tuần/29 buổi/58 giờ)
Giảng viên: Thầy Phạm Trọng Khanh, Thầy Võ Chính Trung, Thầy Trần Hữu Trí
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 12/2023
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI (BJT)  tại TP. HCM 6/2023
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI (BJT) tại TP. HCM 6/2023
Thời gian: 24/6/2022 - 06/8/2023 (14 buổi/42 giờ)
Giảng viên: Cô VÕ THỊ MAI HƯƠNG
Học phí: 3.600.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.900.000 đồng)
KHÓA HỌC NHẬP MÔN TIẾNG NHẬT THÁNG 06/2023
KHÓA HỌC NHẬP MÔN TIẾNG NHẬT THÁNG 06/2023
Thời gian: Từ 06/06/2023 đến 29/08/2023 2 buổi/ tuần: Thứ 3 & Thứ 5 (từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam và Nhật Bản giảu kinh nghiệm
Học phí: 3,500,000
Thành thục đọc- viết 2 bảng chữ cái tiếng Nhật, từ vựng và ngữ pháp cơ bản của 8 bài học đầu tiên của giáo trình Minna No Nihongo
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N5
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N5
Thời gian: Từ 23/5/2023 đến 02/10/2023 2 buổi/ tuần: Thứ 3 & Thứ 5 (từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam và Nhật Bản giảu kinh nghiệm
Học phí: 3,600,000
Cung cấp kiến thức cơ bản đến nâng cao từ bài 9 đến bài 25 giáo trình Minna No Nihongo shokyuu I và kỹ năng làm bài thi JLPT N5
[KỲ THI KIỂM ĐỊNH NĂNG LỰC KẾ TOÁN LẦN THỨ 120]
[KỲ THI KIỂM ĐỊNH NĂNG LỰC KẾ TOÁN LẦN THỨ 120]
Thời gian: Ngày 04/06/20203 (Chủ nhật)
Giảng viên: Hiệp hội phổ cập kế toán Nhật Bản tại Việt Nam (ABPV)
Học phí: 300,000

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC