Các khóa học sắp diễn ra

KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N4 THÁNG 2/2024
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N4 THÁNG 2/2024
Thời gian: Từ 28/2 /2024 đến 14/8/2024
Giảng viên: Cô Hà Thị Hường, Cô Nguyễn Quỳnh Trang, Cô Kojima Nami, thầy Kodama Tomoharu
Học phí: 5,500,000 VND
Cung cấp kiến thức cơ bản đến nâng cao từ bài 26 đến bài 50 giáo trình Minna No Nihongo shokyuu II và kỹ năng làm bài thi JLPT N4
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT  N2 JUNBI
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 JUNBI
Thời gian: Từ ngày 26/02/2024 đến 22/04/2024
Giảng viên: Cô Đào Thị Thu Hằng, Cô Nguyễn Ngọc Anh, Thầy Cung Anh Tuấn, Thầy Phạm Phú Sang
Học phí: 3.960.000 VND
Là khóa học tiền đề cho khóa N2 Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2.
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT  N1 JUNBI
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 JUNBI
Thời gian: Từ ngày 27/02/2024 đến 23/04/2024
Giảng viên: Cô Đào Thị Thu Hằng, Cô Lê Thị Ngọc, Thầy Cung Anh Tuấn, Thầy Nguyễn Đức Anh
Học phí: 4.125.000 VND
Là khóa học tiền đề cho khóa N1 Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1.
KHÓA HỌC KẾ TOÁN CÔNG NGHIỆP 2 KYUU (ONLINE)
KHÓA HỌC KẾ TOÁN CÔNG NGHIỆP 2 KYUU (ONLINE)
Thời gian: 07/03/2024 ~ 25/4/2024
Giảng viên: Ông Kokubo Hidero - Hiệp hội phổ cập kế toán Nhật Bản tại Việt Nam (ABPV)
Học phí: 800,000 VNĐ
Trang bị kiến thức Kế toán Công nghiệp trình độ 2 kyuu
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Taisaku tại TP. HCM 3/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Taisaku tại TP. HCM 3/2024
Thời gian: 02/3/2024 - 05/5/2024 (20 buổi/60 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Võ Chính Trung
Học phí: 4.200.000 đồng (Sinh viên trong độ tuổi 18-22: 3.400.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 7/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Taisaku tại TP. HCM 3/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Taisaku tại TP. HCM 3/2024
Thời gian: 02/3/2024 - 05/5/2024 (20 buổi/60 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Võ Chính Trung
Học phí: 4.000.000 đồng (Sinh viên trong độ tuổi 18-22: 3.200.000 đồng)

Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 7/2024

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC