Các khóa học sắp diễn ra

KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 tại TP. HCM 9/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 tại TP. HCM 9/2022
Thời gian: 26/9/2022 - 25/11/2022 (27 buổi/54 giờ)
Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo, Thầy Võ Chính Trung, Thầy Trần Hữu Trí
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 12/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 tại TP. HCM 9/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 tại TP. HCM 9/2022
Thời gian: 26/9/2022 - 25/11/2022 (27 buổi/54 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Phạm Trọng Khanh, Thầy Trần Hữu Trí
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 12/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 CẤP TỐC tại TP. HCM 9/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 CẤP TỐC tại TP. HCM 9/2022
Thời gian: 24/9/2022 - 20/11/2022 (18 buổi/54 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Cô Võ Thị Mai Hương, Thầy Võ Chính Trung
Học phí: 3.500.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.800.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 12/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 CẤP TỐC tại TP. HCM 9/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 CẤP TỐC tại TP. HCM 9/2022
Thời gian: 24/9/2022 - 20/11/2022 (18 buổi/54 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Võ Chính Trung, Cô Nguyễn Thị Thanh thảo
Học phí: 3.300.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.700.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 12/2022
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN SÂU
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN SÂU
Thời gian: Sáng: 9h - 12h | Chiều: 13h30 - 16h30
Giảng viên: Giảng viên Nhật Bản và Việt Nam
Học phí: 18.000.000 VNĐ
Chương trình đào tạo CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CHUYÊN SÂU do Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp Hà Nội phối hợp với Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (VJCC) được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội.
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 Taisaku tại TP. HCM 9.2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 Taisaku tại TP. HCM 9.2022
Thời gian: 20/9/2022 - 19/11/2022 (27 buổi/54 giờ)
Giảng viên: Cô Nguyễn thị Thanh Thảo, Cô Nguyễn Thùy Tiên, Cô Trần Bích Thủy
Học phí: 2.800.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.300.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N3 12/2022

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC