Ban cố vấn

GS. Toshiya Ozaki GS. Toshiya Ozaki
Giáo sư ngành Kinh doanh quốc tế Trường Kinh doanh, ĐH Rikkyo

 

GS,TS. Hồ Tú Bảo GS,TS. Hồ Tú Bảo
Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu của Viện Nghiên cứu Cao cấp Về Toán (VIASM)
TS. Tatsuya Karasawa TS. Tatsuya Karasawa
Giảng viên môn Kế hoạch kinh doanh theo mô hình V-biz

 

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC