Khóa kế toán tiếng Nhật

Học kế toán bằng tiếng Nhật, nắm chắc nghiệp vụ kế toán Nhật Bản và đạt chứng chỉ kế toán chỉ trong chưa đến 3 tháng!
[KỲ THI KIỂM ĐỊNH NĂNG LỰC KẾ TOÁN LẦN THỨ 120]
[KỲ THI KIỂM ĐỊNH NĂNG LỰC KẾ TOÁN LẦN THỨ 120]
Thời gian: Ngày 04/06/20203 (Chủ nhật)
Giảng viên: Hiệp hội phổ cập kế toán Nhật Bản tại Việt Nam (ABPV)
Học phí: 300,000
KHÓA HỌC KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI 2 KYUU (ONLINE)
KHÓA HỌC KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI 2 KYUU (ONLINE)
Thời gian: 1 buổi/ tuần ( từ 18:30-20:00, giờ Việt Nam)
Giảng viên: Ông Kokubo Hidero - Hiệp hội phổ cập kế toán Nhật Bản tại Việt Nam (ABPV)
Học phí: 800,000 VNĐ
Trang bị kiến thức kế toán thương mại trình độ 2 KYUU
KHÓA HỌC NHẬP MÔN KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT (ONLINE)
KHÓA HỌC NHẬP MÔN KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT (ONLINE)
Thời gian: 1 buổi/ tuần, từ 18:30-20:00 ( giờ Việt Nam)
Giảng viên: Ông Kokubo Hidero - Hiệp hội phổ cập kế toán Nhật Bản tại Việt Nam (ABPV)
Học phí: 800,000 VNĐ
Trang bị kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực kế toán tại các công ty Nhật Bản (kế toán của Nhật Bản cấp độ 3)
KHÓA HỌC KẾ TOÁN CÔNG NGHIỆP 2 KYUU (ONLINE)
KHÓA HỌC KẾ TOÁN CÔNG NGHIỆP 2 KYUU (ONLINE)
Thời gian: 1 buổi/ tuần ( từ 18:30-20:00, giờ Việt Nam)
Giảng viên: Ông Kokubo Hidero - Hiệp hội phổ cập kế toán Nhật Bản tại Việt Nam (ABPV)
Học phí: 800
Trang bị kiến thức kế công nghiệp trình độ 2 KYUU
KHÓA HỌC NHẬP MÔN KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT
KHÓA HỌC NHẬP MÔN KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT
Thời gian: 1 buổi/ tuần, từ 18:30-20:00 ( giờ Việt Nam)
Giảng viên: Thầy Kokubo Hidero
Học phí: 800,000 VNĐ
Trang bị kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực kế toán tại các công ty Nhật Bản (kế toán của Nhật Bản cấp độ 3)

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC