Khóa kế toán tiếng Nhật

Học kế toán bằng tiếng Nhật, nắm chắc nghiệp vụ kế toán Nhật Bản và đạt chứng chỉ kế toán chỉ trong chưa đến 3 tháng!
KHÓA HỌC ONLINE KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI 2 KYUU - 2級商業簿記コース
KHÓA HỌC ONLINE KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI 2 KYUU - 2級商業簿記コース
Thời gian: 7/9/2022 - 8/2/2023
Giảng viên: Ông Kokubo Hidero - Hiệp hội phổ cập kế toán Nhật Bản tại Việt Nam (ABPV)
Học phí: 800,000 VNĐ
[KỲ THI KIỂM ĐỊNH NĂNG LỰC KẾ TOÁN LẦN THỨ 118]
[KỲ THI KIỂM ĐỊNH NĂNG LỰC KẾ TOÁN LẦN THỨ 118]
Thời gian: Ngày 13/11/2022 (Chủ nhật)
Giảng viên: Hiệp hội phổ cập kế toán Nhật Bản tại Việt Nam (ABPV)
Học phí: 300,000
KHÓA HỌC ONLINE NHẬP MÔN KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT LẦN THỨ 27
KHÓA HỌC ONLINE NHẬP MÔN KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT LẦN THỨ 27
Thời gian: 27/06/2022 - 03/10/2022
Giảng viên: Ông Kokubo Hidero - Hiệp hội phổ cập kế toán Nhật Bản tại Việt Nam (ABPV)
Học phí: 400,000 vnđ
[KỲ THI KIỂM ĐỊNH NĂNG LỰC KẾ TOÁN LẦN THỨ 117]
[KỲ THI KIỂM ĐỊNH NĂNG LỰC KẾ TOÁN LẦN THỨ 117]
Thời gian: Ngày 05/06/2022 (Chủ nhật)
Giảng viên: Hiệp hội phổ cập kế toán Nhật Bản tại Việt Nam (ABPV)
Học phí: 300,000
[KỲ THI KIỂM ĐỊNH NĂNG LỰC KẾ TOÁN LẦN THỨ 116]
[KỲ THI KIỂM ĐỊNH NĂNG LỰC KẾ TOÁN LẦN THỨ 116]
Thời gian: Ngày 06/03/2022 ( chủ nhật)
Giảng viên: Hiệp hội Phổ cập và xúc tiến phương pháp kế toán ghi sổ kép tại Việt Nam (ABPV)
Học phí: 300,000
KHÓA HỌC ONLINE KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT CẤP ĐỘ 2 - VJCC 簿記2級工業簿記コース
KHÓA HỌC ONLINE KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT CẤP ĐỘ 2 - VJCC 簿記2級工業簿記コース
Thời gian: 23/02/2022 - 11/05/2022
Giảng viên: Ông Kokubo Hidero - Hiệp hội phổ cập kế toán Nhật Bản tại Việt Nam (ABPV)
Học phí: 400,000 vnđ

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC