Giảng viên giảng dạy chính quy

Ông KAWAGUCHI SHINICHIRO Ông KAWAGUCHI SHINICHIRO
Cố vấn cao cấp, tư vấn quản lý Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu
GS Toshiya Ozaki GS Toshiya Ozaki
Giáo sư ngành Kinh doanh quốc tế Trường Kinh doanh, ĐH Rikkyo

 

TS.Tatsuya Karasawa TS.Tatsuya Karasawa
Giảng viên môn Kế hoạch kinh doanh theo mô hình V-biz

 

Ông	Kenzaburo Suzuki Ông Kenzaburo Suzuki
Giảng viên môn Kế hoạch kinh doanh theo mô hình V-biz

 

GS Yoshikazu YOSHIDA GS Yoshikazu YOSHIDA

Giáo sư ngành Kỹ thuật Y-sinh
Trưởng khoa SĐH về Khoa học và Kỹ thuật
Đại học Toyo

PGS,TS.Thompson Gene Robert PGS,TS.Thompson Gene Robert
Phó Giáo sư ngành Ngôn ngữ và Truyền thông
 
ThS Keiko Sato ThS Keiko Sato
Nguyên cán bộ Ngân hàng thế giới
Cố vấn trưởng nhóm, Ngân hàng phát triển châu Á  

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC