TS. Nguyễn Thị Bình

Chuyên ngành : Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, quản lý vận tải hàng hóa
Quốc gia : Việt Nam
Trường đại học : ĐH Ngoại thương
TS. Nguyễn Thị Bình
Thông tin sơ lược
Giảng viên môn Quản lý chuỗi cung ứng
 
Thông tin chi tiết
Học vấn
- Thạc sĩ Kinh tế đối ngoại tại Đại học Quốc gia Hà Nội (2006)
- Tiến sĩ Vận tải hàng hóa và Logistics tại trường Đại học Kỹ thuật Darmastadt, Đức (2016)

Công trình NCKH

- Thành viên chính đề tài cấp trường: Nghiên cứu ứng dụng mô hình tổng chi phí logistics đánh giá tác động giải pháp quản lý vận tải hàng hóa của ngành sản xuất lúa gạo của Việt Nam (2018)
- “A Comprehensive Sector Analysis for Detailed Impact Assessment of Freight Transport Management Measures” tại Transportation Research Procedia, Vol. 48, pages 590 – 604 (2020)
- “Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2020 về Đào tạo nguồn nhân lực ngành logisitics định hướng nghề nghiệp quốc tế” tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2020 về
Đào tạo nguồn nhân lực ngành logisitics định hướng nghề nghiệp quốc tế (2020)
- “Impact of Decisions in Freight Transport Management on Rice Logistics in the Mekong Delta of Vietnam” tại Transportation Research Procedia, Vol. 48 (2020)

Giảng dạy
- Giảng viên môn Quản lý chuỗi cung ứng, Viện Kinh tế và kinh doanh quốc tế - Trường ĐH Ngoại thương

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC