Đào tạo tiếng Nhật tại TP. Hồ Chí Minh

Các khóa học được khai giảng liên tục, đáp ứng nhu cầu học tiếng Nhật của mọi đối tượng học viên ở các cấp độ khác nhau.
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Taisaku tại TP. HCM 3/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Taisaku tại TP. HCM 3/2024
Thời gian: 02/3/2024 - 05/5/2024 (20 buổi/60 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Võ Chính Trung
Học phí: 4.200.000 đồng (Sinh viên trong độ tuổi 18-22: 3.400.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 7/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Taisaku tại TP. HCM 3/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Taisaku tại TP. HCM 3/2024
Thời gian: 02/3/2024 - 05/5/2024 (20 buổi/60 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Võ Chính Trung
Học phí: 4.000.000 đồng (Sinh viên trong độ tuổi 18-22: 3.200.000 đồng)

Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 7/2024

KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 Junbi tại TP. HCM 01/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 Junbi tại TP. HCM 01/2024
Thời gian: 04/01/2024 - 02/4/2024 (30 buổi/60 giờ)
Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo, Cô Nguyễn Thuỳ Tiên, Cô Trần Bích Thuỷ
Học phí: 3.000.000 đồng (Sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.400.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N3 7/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Junbi tại TP. HCM 01/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Junbi tại TP. HCM 01/2024
Thời gian: 03/01/2024 - 01/4/2024 (30 buổi/60 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Phạm Trọng Khanh, Thầy Võ Chính Trung
Học phí: 3.600.000 đồng (Sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.900.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 12/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Junbi tại TP. HCM 01/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Junbi tại TP. HCM 01/2024
Thời gian: 03/01/2024 - 01/4/2024 (30 buổi/60 giờ)
Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo, Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Võ Chính Trung
Học phí: 3.400.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.700.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 7/2024
KHÓA HỌC BIÊN-PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI 1 tại TP. HCM Tháng 12/2023
KHÓA HỌC BIÊN-PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI 1 tại TP. HCM Tháng 12/2023
Thời gian: 02/12/2023 - 24/12/2023 (8 buổi/24 giờ)
Giảng viên: ThS. Võ Thị Mai Hương
Học phí: 3.800.000 đồng (Sinh viên trong độ tuổi 18-22: 3.100.000 đồng)

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC