Đào tạo tiếng Nhật tại TP. Hồ Chí Minh

Các khóa học được khai giảng liên tục, đáp ứng nhu cầu học tiếng Nhật của mọi đối tượng học viên ở các cấp độ khác nhau.
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 tại TP. HCM 9/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 tại TP. HCM 9/2022
Thời gian: 26/9/2022 - 25/11/2022 (27 buổi/54 giờ)
Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo, Thầy Võ Chính Trung, Thầy Trần Hữu Trí
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 12/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 tại TP. HCM 9/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 tại TP. HCM 9/2022
Thời gian: 26/9/2022 - 25/11/2022 (27 buổi/54 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Phạm Trọng Khanh, Thầy Trần Hữu Trí
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 12/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 CẤP TỐC tại TP. HCM 9/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 CẤP TỐC tại TP. HCM 9/2022
Thời gian: 24/9/2022 - 20/11/2022 (18 buổi/54 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Cô Võ Thị Mai Hương, Thầy Võ Chính Trung
Học phí: 3.500.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.800.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 12/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 CẤP TỐC tại TP. HCM 9/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 CẤP TỐC tại TP. HCM 9/2022
Thời gian: 24/9/2022 - 20/11/2022 (18 buổi/54 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Võ Chính Trung, Cô Nguyễn Thị Thanh thảo
Học phí: 3.300.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.700.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 12/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 Taisaku tại TP. HCM 9.2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 Taisaku tại TP. HCM 9.2022
Thời gian: 20/9/2022 - 19/11/2022 (27 buổi/54 giờ)
Giảng viên: Cô Nguyễn thị Thanh Thảo, Cô Nguyễn Thùy Tiên, Cô Trần Bích Thủy
Học phí: 2.800.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.300.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N3 12/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Junbi tại TP. HCM tháng 7/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Junbi tại TP. HCM tháng 7/2022
Thời gian: 18/7/2022 - 21/9/2022 (9 tuần/27 buổi/54 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Phạm Trọng Khanh, Thầy Trần Hữu Trí
Học phí: 3.200.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.600.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 12/2022

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC