Đào tạo tiếng Nhật tại TP. Hồ Chí Minh

Các khóa học được khai giảng liên tục, đáp ứng nhu cầu học tiếng Nhật của mọi đối tượng học viên ở các cấp độ khác nhau.
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 tại TP. HCM
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 tại TP. HCM
Thời gian: 3 buổi/ tuần
Giảng viên: Giáo viên Việt Nam
Học phí: 3.000.000 VND
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N3
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI (BJT)
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI (BJT)
Thời gian: 2 buổi/ tuần (8:30-11:30 các ngày thứ 7 và chủ nhật)
Giảng viên: Cô VÕ THỊ MAI HƯƠNG
Học phí: 3.000.000 VND

 
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 tại TP. HCM
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 tại TP. HCM
Thời gian: 3 buổi/ tuần
Giảng viên: Giáo viên Việt Nam
Học phí: 3.000.000 VND
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 tại TP. HCM
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 tại TP. HCM
Thời gian: 3 buổi/ tuần
Giảng viên: Giáo viên Việt Nam
Học phí: 2.800.000 VND
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC