Đào tạo tiếng Nhật tại TP. Hồ Chí Minh

Các khóa học được khai giảng liên tục, đáp ứng nhu cầu học tiếng Nhật của mọi đối tượng học viên ở các cấp độ khác nhau.
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 CẤP TỐC tại TP. HCM 4/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 CẤP TỐC tại TP. HCM 4/2024
Thời gian: 09/4/2024 - 29/6/2024 (33 buổi/66 giờ)
Giảng viên: Cô Nguyễn Thuỳ Tiên, Cô Trần Bích Thuỷ
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N3 7/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Taisaku (LỚP ĐÊM) tại TP. HCM 4/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Taisaku (LỚP ĐÊM) tại TP. HCM 4/2024
Thời gian: 15/4/2024 - 28/6/2024 (30 buổi/60 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Võ Chính Trung, Cô Nguyễn Thuỳ Tiên, Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 7/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI (BJT) tại TP. HCM Tháng 4/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI (BJT) tại TP. HCM Tháng 4/2024
Thời gian: 13/4/2024 - 26/5/2024 (14 buổi/42 giờ)
Giảng viên: ThS. Võ Thị Mai Hương
Học phí: 3.800.000 đồng (Sinh viên trong độ tuổi 18-22: 3.100.000 đồng)
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Taisaku tại TP. HCM 4/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Taisaku tại TP. HCM 4/2024
Thời gian: 06/4/2024 - 23/6/2024 (24 buổi/72 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Võ Chính Trung
Học phí: 5.000.000 đồng (Sinh viên trong độ tuổi 18-22: 4.000.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 7/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Taisaku (Lớp cuối tuần) tại TP. HCM 4/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Taisaku (Lớp cuối tuần) tại TP. HCM 4/2024
Thời gian: 06/4/2024 - 23/6/2024 (24 buổi/72 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Võ Chính Trung
Học phí: 4.700.000 đồng (Sinh viên trong độ tuổi 18-22: 3.800.000 đồng)

Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 7/2024

KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI (BJT)  tại TP. HCM 8/2023
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI (BJT) tại TP. HCM 8/2023
Thời gian: 05/8/2023 - 24/9/2023 (14 buổi/42 giờ)
Giảng viên: Cô VÕ THỊ MAI HƯƠNG
Học phí: 3.600.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.900.000 đồng)

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC