Đào tạo tiếng Nhật tại TP. Hồ Chí Minh

Các khóa học được khai giảng liên tục, đáp ứng nhu cầu học tiếng Nhật của mọi đối tượng học viên ở các cấp độ khác nhau.
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Junbi tại TP. HCM 11/2023
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Junbi tại TP. HCM 11/2023
Thời gian: 24/11/2023 - 02/02/2024 (30 buổi/60 giờ)
Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo, Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Võ Chính Trung
Học phí: 3.400.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.700.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 7/2024
KHÓA HỌC BIÊN-PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI 1 tại TP. HCM Tháng 12/2023
KHÓA HỌC BIÊN-PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI 1 tại TP. HCM Tháng 12/2023
Thời gian: 02/12/2023 - 24/12/2023 (8 buổi/24 giờ)
Giảng viên: ThS. Võ Thị Mai Hương
Học phí: 3.800.000 đồng (Sinh viên trong độ tuổi 18-22: 3.100.000 đồng)
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI (BJT)  tại TP. HCM 8/2023
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI (BJT) tại TP. HCM 8/2023
Thời gian: 05/8/2023 - 24/9/2023 (14 buổi/42 giờ)
Giảng viên: Cô VÕ THỊ MAI HƯƠNG
Học phí: 3.600.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.900.000 đồng)
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Taisaku tại TP. HCM 5/2023
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Taisaku tại TP. HCM 5/2023
Thời gian: 20/5/2023 - 25/6/2023 (12 buổi/36 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Võ Chính Trung
Học phí: 2.400.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.000.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 7/2023
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Taisaku tại TP. HCM 5/2023
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Taisaku tại TP. HCM 5/2023
Thời gian: 06/5/2023 - 25/6/2023 (16 buổi/48 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Võ Chính Trung
Học phí: 3.100.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.600.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 7/2023
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N4 Taisaku tại TP. HCM
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N4 Taisaku tại TP. HCM
Thời gian: 05/5/2022 - 30/6/2022 (25 buổi/50 giờ)
Giảng viên: Giáo viên Việt Nam
Học phí: 2.300.000 VND
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N4 7/2022

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC