Đào tạo tiếng Nhật tại TP. Hồ Chí Minh

Các khóa học được khai giảng liên tục, đáp ứng nhu cầu học tiếng Nhật của mọi đối tượng học viên ở các cấp độ khác nhau.
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Junbi tại TP. HCM
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Junbi tại TP. HCM
Thời gian: 14/02/2022 - 20/4/2022 (10 tuần/28 buổi/56 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Phạm Trọng Khanh, Thầy Võ Chính Trung
Học phí: 3.200.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.600.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 7/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Junbi tại TP. HCM
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Junbi tại TP. HCM
Thời gian: 14/02/2022 - 20/4/2022 (10 tuần/28 buổi/56 giờ)
Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo, Thầy Võ Chính Trung, Thầy Trần Hữu Trí
Học phí: 3.000.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.400.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 7/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI (BJT) ONLINE tại TP. HCM
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI (BJT) ONLINE tại TP. HCM
Thời gian: 06/11/2021 - 19/12/2022 (14 buổi/42 giờ)
Giảng viên: Cô VÕ THỊ MAI HƯƠNG
Học phí: 3.000.000 đồng/khóa
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Junbi tại TP. HCM
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Junbi tại TP. HCM
Thời gian: 01/10 - 01/12/2021 (9 tuần/27 buổi/54 giờ)
Giảng viên: Giáo viên Việt Nam
Học phí: 3.200.000 đồng/khóa
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 7/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Junbi tại TP. HCM
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Junbi tại TP. HCM
Thời gian: 01/10 - 01/12/2021 (9 tuần/27 buổi/54 giờ)
Giảng viên: Giáo viên Việt Nam
Học phí: 2.800.000 đồng/khóa
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 7/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 Taisaku ONLINE tại TP. HCM
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 Taisaku ONLINE tại TP. HCM
Thời gian: 21/9 -30/11/2021 (10 tuần/31 buổi/62 giờ)
Học phí: 2.800.000 đồng/khóa
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N3

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC