Khóa học nghiệp vụ

Đào tạo và tư vấn áp dụng
các nghiệp vụ thực tế trong doanh nghiệp
Thương mại điện tử E-commerce
Thương mại điện tử E-commerce
Thời gian: 6 buổi/18 giờ
Giảng viên: Chuyên gia Kazuhiko Sano
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Tổng hợp các kiến thức từ tổng quát đến cụ thể về Thương mại điện tử - E-commerce của chuyên gia Nhật Bản. 
Khóa học Phân tích rủi ro tài chính
Khóa học Phân tích rủi ro tài chính
Thời gian: 2 ngày, 4 buổi học, 12 giờ học.
Giảng viên: TS. Nguyễn Tấn Bình
Hiểu và sử dụng hiệu quả INCOTERMS® 2020
Hiểu và sử dụng hiệu quả INCOTERMS® 2020
Thời gian: 2 ngày
Giảng viên: Ông Tô Bình Minh

Khóa học cập nhật những điểm mới của Incoterms® 2020 và tư vấn doanh nghiệp lựa chọn, sử dụng hiệu quả các điều khoản trong giao dịch thương mại quốc tế.

Trải nghiệm khách hàng
Trải nghiệm khách hàng
Giảng viên: Ông Nguyễn Dương - Chuyên Gia Trải Nghiệm Khách Hàng
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Một khóa học chuyên sâu, đi từ tổng quát đến cụ thể, giúp người học thấu hiểu và nắm bắt tâm lý khách hàng. 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC