Khóa luyện thi Năng lực tiếng Nhật N1N2N3

Tự tin chinh phục mỗi cấp độ JLPT N1,N2,N3,N4 trong 3-6 tháng với các giảng viên chất lượng và môi trường học tập lý tưởng nhất!
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N4 TAISAKU
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N4 TAISAKU
Thời gian: Khai giảng 2 lần/năm: Tháng 3 và Tháng 9
Giảng viên: Giảng viên giàu kinh nghiệm
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N4 với điểm số >100 điểm
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT  N2 JUNBI
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 JUNBI
Thời gian: 3 buổi/1 tuần (Thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 6 từ 18h30 - 20h30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam giàu kinh nghiệm luyện thi JLPT
Học phí: 3.960.000 VND
Là khóa học tiền đề cho khóa N2 Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2.
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 JUNBI
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 JUNBI
Thời gian: 3 buổi/ tuần ( Thứ 2, thứ 3, thứ 5 và thứ 6 từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam giàu kinh nghiệm luyện thi JLPT
Học phí: 3.795.000 VND
Là khóa học tiền đề cho khóa N3 Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N3.
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT  N1 JUNBI
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 JUNBI
Thời gian: 3 - 4 buổi/ tuần ( Thứ 2, thứ 3, thứ 5 & thứ 6, từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam giàu kinh nghiệm luyện thi JLPT
Học phí: 4.125.000 VND
Là khóa học tiền đề cho khóa N1 Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1.
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 TAISAKU
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 TAISAKU
Thời gian: 3 hoặc 4 buổi/ tuần
Giảng viên: Các giảng viên Việt Nam giàu kinh nghiệm luyện thi
Học phí: 3.950.000
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1.
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 TAISAKU
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 TAISAKU
Thời gian: Khai giảng 2 lần/năm: Từ tháng 3 đến tháng 6 & Từ tháng 9 đến tháng 11
Giảng viên: Giáo viên Nam giàu kinh nghiệm
Học phí: 3.800.000

Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 với điểm số >120 điểm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC