Khóa Biên phiên dịch Nhật- Việt

Cọ sát với các tình huống Biên phiên dịch thực tế để tiến tới hiện thực hóa giấc mơ trở thành Biên phiên dịch chuyên nghiệp!
Khóa học Biên Phiên dịch Nhật- Việt
Khóa học Biên Phiên dịch Nhật- Việt
Thời gian: 10/12/2021~26/1/2022, 3 buổi/ tuần :Thứ 2,4,6 (18:30~20:30)
Giảng viên: Giáo viên giàu kinh nghiệm
Học phí: 3.300.000
Khóa học dịch song ngữ Nhật- Việt dành cho những Biên phiên dịch chuyên nghiệp tương lai!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC