Khóa Biên phiên dịch Nhật- Việt

Cọ sát với các tình huống Biên phiên dịch thực tế để tiến tới hiện thực hóa giấc mơ trở thành Biên phiên dịch chuyên nghiệp!
KHÓA HỌC BIÊN - PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT THÁNG 7/2022
KHÓA HỌC BIÊN - PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT THÁNG 7/2022
Thời gian: 20/07/2022
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam
Học phí: 3,300,000
Khoá học Biên phiên dịch sẽ bao gồm cả lý thuyết và thực hành biên dịch, phiên dịch ở nhiều chủ đề như: kinh tế thương mại, chính trị, xã hội, văn hoá, ….
Khóa học Biên Phiên dịch Nhật- Việt
Khóa học Biên Phiên dịch Nhật- Việt
Thời gian: 10/12/2021~26/1/2022, 3 buổi/ tuần :Thứ 2,4,6 (18:30~20:30)
Giảng viên: Giáo viên giàu kinh nghiệm
Học phí: 3.300.000
Khóa học dịch song ngữ Nhật- Việt dành cho những Biên phiên dịch chuyên nghiệp tương lai!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC