Khóa Biên phiên dịch Nhật- Việt

Cọ sát với các tình huống Biên phiên dịch thực tế để tiến tới hiện thực hóa giấc mơ trở thành Biên phiên dịch chuyên nghiệp!
KHÓA HỌC BIÊN - PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT ONLINE
KHÓA HỌC BIÊN - PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT ONLINE
Thời gian: 2 khóa/ năm: tháng 7 và tháng 12
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam giàu kinh nghiệm Biên dịch, phiên dịch tiếng Nhật
Học phí: 3.500.000
Khoá học Biên phiên dịch sẽ bao gồm cả lý thuyết và thực hành biên dịch, phiên dịch ở nhiều chủ đề như: kinh tế thương mại, chính trị, xã hội, văn hoá,….

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC