Khóa tiếng Nhật Sơ cấp

Làm quen và yêu thích tiếng Nhật từ những chữ cái đầu tiên và chinh phục hoàn toàn tiếng Nhật Sơ cấp !
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N5
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N5
Thời gian: 2 buổi/ tuần: Thứ 3 & Thứ 5 hoặc 3 buổi/ tuần: Thứ 2, Thứ 4 & Thứ 6 ( từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam và Nhật Bản giảu kinh nghiệm
Học phí: 4,180,000
Cung cấp kiến thức cơ bản đến nâng cao từ bài 9 đến bài 25 giáo trình Minna No Nihongo shokyuu I và kỹ năng làm bài thi JLPT N5
KHÓA HỌC NHẬP MÔN TIẾNG NHẬT dành cho người mới bắt đầu
KHÓA HỌC NHẬP MÔN TIẾNG NHẬT dành cho người mới bắt đầu
Thời gian: 2 buổi/ tuần: Thứ 3 & Thứ 5 hoặc 3 buổi/ tuần: Thứ 2, Thứ 4 & Thứ 6 ( từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam và Nhật Bản giảu kinh nghiệm
Học phí: 3,000,000
Thành thục đọc - viết 2 bảng chữ cái tiếng Nhật, từ vựng và ngữ pháp cơ bản của 8 bài học đầu tiên của giáo trình Minna No Nihongo
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N4
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N4
Thời gian: 3 buổi /1 tuần, Thứ 2,4,6 (18:30~20:30)
Giảng viên: Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm
Học phí: 5.500.000
Cung cấp kiến thức cơ bản đến nâng cao từ bài 26 đến bài 50 giáo trình Minna No Nihongo shokyuu II và kỹ năng làm bài thi JLPT N4

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC