Khóa tiếng Nhật Sơ cấp

Làm quen và yêu thích tiếng Nhật từ những chữ cái đầu tiên và chinh phục hoàn toàn tiếng Nhật Sơ cấp !
KHÓA HỌC NHẬP MÔN TIẾNG NHẬT dành cho người mới bắt đầu
KHÓA HỌC NHẬP MÔN TIẾNG NHẬT dành cho người mới bắt đầu
Thời gian: 2 buổi/ tuần: Thứ 3& Thứ 5 (từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam và Nhật Bản giảu kinh nghiệm
Học phí: 3,500,000
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N5
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N5
Thời gian: 3 buổi /1 tuần, Thứ 2,4,6 (18:30~20:30)
Giảng viên: Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm
Học phí: 3.100.000
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N4
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N4
Thời gian: 3 buổi /1 tuần, Thứ 2,4,6 (18:30~20:30)
Giảng viên: Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm
Học phí: 3.600.000

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC