Khóa tiếng Nhật Sơ cấp

Làm quen và yêu thích tiếng Nhật từ những chữ cái đầu tiên và chinh phục hoàn toàn tiếng Nhật Sơ cấp N5!
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
Thời gian: 3 buổi /1 tuần, Thứ 2,4,6 (18:30~20:30)
Giảng viên: Giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm
Học phí: 2.700.000
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N5
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N5
Thời gian: 3 buổi /1 tuần, Thứ 2,4,6 (18:30~20:30)
Giảng viên: Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm
Học phí: 3.100.000
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N4
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N4
Thời gian: 3 buổi /1 tuần, Thứ 2,4,6 (18:30~20:30)
Giảng viên: Các giáo viên Nhật Bản và Việt Nam giàu kinh nghiệm
Học phí: 3.600.000

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC