Khóa học Quản lý sản xuất

Đào tạo và tư vấn áp dụng
mô hình quản lý sản xuất kiểu Nhật Bản
Cải tiến lỗi do con người gây ra (Human Error)
Cải tiến lỗi do con người gây ra (Human Error)
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Ông Yasuhiro Hirata
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Khóa học cung cấp cho học viên phương pháp cải tiến sai lỗi do con người gây ra, nhằm giảm thiểu tối đa chi phí và nâng cao hiệu suất làm việc.
Phương pháp phát triển sản phẩm mới: Bước đột phá cho doanh nghiệp
Phương pháp phát triển sản phẩm mới: Bước đột phá cho doanh nghiệp
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Chuyên gia Nhật Bản
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Khóa học chi tiết cung cấp cho học viên câu trả lời cho bài toán làm sao để có thể phát triển sản phẩm mới có hiệu quả với chi phí tối thiểu.
Phương pháp kiểm soát chất lượng bằng kỹ thuật thống kê
Phương pháp kiểm soát chất lượng bằng kỹ thuật thống kê
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Ông Trần Hữu Anh Tuấn
Học phí: 3.600.000 VNĐ/ học viên
Khóa học cung cấp các kiến thức và ứng dụng các công cụ thống kê, giúp cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả đáng kể trong việc giảm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Quản lý chất lượng chuẩn Nhật Bản (Japanese Quality Control Methods)
Quản lý chất lượng chuẩn Nhật Bản (Japanese Quality Control Methods)
Thời gian: 1 năm
Giảng viên: Chuyên gia hàng đầu Nhật Bản
Học phí: 11.500.000 VNĐ/ học viên

Một chương trình đào tạo, đi từ tổng quát đến chuyên sâu nhất về quản lý chất lượng, do các chuyên gia hàng đầu Nhật Bản giảng dạy và tư vấn.

TPM - Duy trì năng suất tổng thể (Total Productive Maintenance)
TPM - Duy trì năng suất tổng thể (Total Productive Maintenance)
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Chuyên gia hàng đầu Nhật Bản
Học phí: 3.800.000 VNĐ/ học viên
Một khóa học tổng quan và chi tiết nhất về các công cụ thực hành duy trì năng suất tổng thể, gia tăng lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất.
PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG 7 CÔNG CỤ CẢI TIẾN THEO IE (INDUSTRIAL ENGINEERING)
PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG 7 CÔNG CỤ CẢI TIẾN THEO IE (INDUSTRIAL ENGINEERING)
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Ông Trần Hữu Anh Tuấn
Một khóa học tổng quan và chi tiết về 7 công cụ cải tiến của Kaizen theo IE. 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC