Khóa học Quản lý sản xuất

Đào tạo và tư vấn áp dụng
mô hình quản lý sản xuất kiểu Nhật Bản
TẠO LỢI NHUẬN BẰNG QUẢN LÝ TỒN KHO
TẠO LỢI NHUẬN BẰNG QUẢN LÝ TỒN KHO
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Chuyên gia Đào Hải
Học phí: 3.800.000 VNĐ/ học viên
Khóa học cung cấp cho các doanh nghiệp phương pháp giải quyết vấn đề liên quan đến quản lý tồn kho theo chuẩn Nhật Bản.
XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: ÔNG SHIMIZU TSUYOSHI
Học phí: 3.800.000 VNĐ/ học viên
Khóa học cung cấp cho các doanh nghiệp phương pháp xây dựng và quản lý kế hoạch sản xuất theo chuẩn Nhật Bản.
QC GEMBA – HOẠT ĐỘNG QUÀN LÝ CHẤT LƯỢNG
QC GEMBA – HOẠT ĐỘNG QUÀN LÝ CHẤT LƯỢNG
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Ông Trần Hữu Anh Tuấn
Học phí: 3.800.000 VNĐ/ học viên
Khóa học cung cấp các kiến thức và ứng dụng các công cụ quản lý chất lượng, giúp cho doanh nghiệp xây dựng quy trình chuẩn và nâng cao chất lượng sản phẩm.
MONOZUKURI - PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT TINH GỌN
MONOZUKURI - PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT TINH GỌN
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Chuyên gia Trần Hữu Anh Tuấn
Học phí: 3.800.000 VNĐ/ học viên
Khóa học cung cấp cho các doanh nghiệp phương pháp quản lý sản xuất tinh gọn theo chuẩn Nhật Bản phù hợp với thực tế nhà máy Việt Nam.
5S & KAIZEN - Nâng cao hiệu quả sản xuất
5S & KAIZEN - Nâng cao hiệu quả sản xuất
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: ÔNG SHIMIZU TSUYOSHI
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Khóa học chuyên sâu đem đến cho người học hiểu biết sâu rộng về triết lý Kaizen và nguyên tắc 5S. 
TPM - Duy trì năng suất tổng thể (Total Productive Maintenance)
TPM - Duy trì năng suất tổng thể (Total Productive Maintenance)
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Chuyên gia hàng đầu Nhật Bản
Học phí: 3.800.000 VNĐ/ học viên
Một khóa học tổng quan và chi tiết nhất về các công cụ thực hành duy trì năng suất tổng thể, gia tăng lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC