Khóa học Quản lý sản xuất

Đào tạo và tư vấn áp dụng
mô hình quản lý sản xuất kiểu Nhật Bản
THIẾT KẾ VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH SẢN XUẤT DỰA THEO SOP & SIXSIGMA
THIẾT KẾ VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH SẢN XUẤT DỰA THEO SOP & SIXSIGMA
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Tiến Đông
Học phí: 3.800.000 VNĐ/ học viên

Một chương trình đào tạo, đi từ tổng quát đến chuyên sâu nhất về phương thức quản lý kinh doanh, cải tiến quy trình dựa trên thống kê nhằm giảm thiểu tỷ lệ sai sót hay khuyết tật trong doanh nghiệp.

QC GEMBA – HOẠT ĐỘNG QUÀN LÝ CHẤT LƯỢNG
QC GEMBA – HOẠT ĐỘNG QUÀN LÝ CHẤT LƯỢNG
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Ông Trần Hữu Anh Tuấn
Học phí: 3.800.000 VNĐ/ học viên
Khóa học cung cấp các kiến thức và ứng dụng các công cụ quản lý chất lượng, giúp cho doanh nghiệp xây dựng quy trình chuẩn và nâng cao chất lượng sản phẩm.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – “MONOZUKURI - PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT TINH GỌN”
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – “MONOZUKURI - PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT TINH GỌN”
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Chuyên gia Trần Hữu Anh Tuấn
Học phí: 3.800.000 VNĐ/ học viên
Phương pháp kiểm soát chất lượng bằng kỹ thuật thống kê
Phương pháp kiểm soát chất lượng bằng kỹ thuật thống kê
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Ông Trần Hữu Anh Tuấn
Học phí: 3.600.000 VNĐ/ học viên
Khóa học cung cấp các kiến thức và ứng dụng các công cụ thống kê, giúp cho doanh nghiệp nâng cao hiệu quả đáng kể trong việc giảm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
TPM - Duy trì năng suất tổng thể (Total Productive Maintenance)
TPM - Duy trì năng suất tổng thể (Total Productive Maintenance)
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Chuyên gia hàng đầu Nhật Bản
Học phí: 3.800.000 VNĐ/ học viên
Một khóa học tổng quan và chi tiết nhất về các công cụ thực hành duy trì năng suất tổng thể, gia tăng lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp sản xuất.
PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG 7 CÔNG CỤ CẢI TIẾN THEO IE (INDUSTRIAL ENGINEERING)
PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG 7 CÔNG CỤ CẢI TIẾN THEO IE (INDUSTRIAL ENGINEERING)
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Ông Trần Hữu Anh Tuấn
Một khóa học tổng quan và chi tiết về 7 công cụ cải tiến của Kaizen theo IE. 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC