Giảng viên cơ hữu Viện VJCC

PGS.TS. Phạm Thu Hương PGS.TS. Phạm Thu Hương
Phó Hiệu trưởng, Giảng viên cao cấp Trường ĐH Ngoại thương
PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền PGS.TS. Nguyễn Thị Hiền
Viện trưởng Viện VJCC
ThS. Trần Thị Kiều Minh ThS. Trần Thị Kiều Minh
Phó Viện trưởng Viện VJCC
PGS.TS. Nguyễn Thị Thùy Vinh PGS.TS. Nguyễn Thị Thùy Vinh
Trưởng ban Phát triển & đào tạo chương trình, Phòng QLĐT, ĐH Ngoại thương
ThS. Lê Hoàng Liên ThS. Lê Hoàng Liên
Giảng viên môn Quản trị chiến lược
ThS. Trần Hồng Hạnh ThS. Trần Hồng Hạnh
Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ
ThS. Bùi Tuấn Trung ThS. Bùi Tuấn Trung
Giảng viên bộ môn Nghiệp vụ
ThS. Đoàn Anh Tuấn ThS. Đoàn Anh Tuấn
Giảng viên bộ môn Nghiệp vụ
ThS. Đinh Văn Hoàng ThS. Đinh Văn Hoàng
Giảng viên bộ môn Nghiệp vụ
ThS. Võ Thu Trang ThS. Võ Thu Trang
Chuyên viên Ban Đào tạo chính quy
TS. Hoàng Anh Duy TS. Hoàng Anh Duy
Trưởng Bộ môn Bộ môn Nghiệp vụ – Viện VJCC
CÔ HÀ THỊ HƯỜNG CÔ HÀ THỊ HƯỜNG
Giảng viên tiếng Nhật tại Viện VJCC

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC