Khóa học Quản lý sản xuất

Đào tạo và tư vấn áp dụng
mô hình quản lý sản xuất kiểu Nhật Bản
Phát triển năng lực quản lý sản xuất cho các nhà quản lý tại hiện trường
Phát triển năng lực quản lý sản xuất cho các nhà quản lý tại hiện trường
Thời gian: 4 ngày
Giảng viên: Ông KAZUMI MASUDA
Học phí: 4.750.000 VNĐ/học viên
Một khóa học chuyên sâu giúp nâng cao khả năng lãnh đạo và đào đạo nhân viên dành riêng cho các nhà quản lý hiện trường.
Xây dựng và quản lý kế hoạch sản xuất (Production Planning)
Xây dựng và quản lý kế hoạch sản xuất (Production Planning)
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Ông SHIMIZU TSUYOSHI
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Khóa học chuyên sâu về sản xuất kiểu Nhật Bản, được giảng dạy bởi chính chuyên gia cao cấp đến từ Nhật Bản.
Phương pháp giảm giá thành theo hệ thống sản xuất Toyota
Phương pháp giảm giá thành theo hệ thống sản xuất Toyota
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Ông HIRATA YASUHIRO
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Khóa học chuyên sâu về giảm giá thành, tăng lợi nhuận mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Tối ưu hóa năng suất - hướng tới lãng phí bằng không
Tối ưu hóa năng suất - hướng tới lãng phí bằng không
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Ông HIRATA YASUHIRO
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Một khóa học thực tế, cung cấp cho học viên phương pháp cắt giảm chi phí hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu suất và hướng tới lãng phí bằng Không.
Quản lý chuỗi cung ứng - Supply Chain Management (SCM)
Quản lý chuỗi cung ứng - Supply Chain Management (SCM)
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Ông Koji Uehigashi
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Khóa học giúp doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện quy trình quản lý chuỗi cung ứng nhằm tối đa hóa lợi nhuận và tăng khả năng cạnh tranh.
Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Director- PPD
Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Director- PPD
Thời gian: 2 tháng, khai giảng vào tháng 3 và tháng 10 hàng năm
Giảng viên: Chuyên gia Nhật Bản
Học phí: 23.750.000 VNĐ/học viên
Một khóa học được thiết kế chi tiết, đi từ tổng quan đến chuyên sâu, cung cấp kiến thức và kĩ năng thực tiễn trong lĩnh vực sản xuất. 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC