Khóa học Quản lý sản xuất

Đào tạo và tư vấn áp dụng
mô hình quản lý sản xuất kiểu Nhật Bản
Phương pháp giảm giá thành theo hệ thống sản xuất Toyota
Phương pháp giảm giá thành theo hệ thống sản xuất Toyota
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Ông HIRATA YASUHIRO
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Khóa học chuyên sâu về giảm giá thành, tăng lợi nhuận mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Xây dựng và vận hành quy trình cải tiến chất lượng
Xây dựng và vận hành quy trình cải tiến chất lượng
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Chuyên gia Trần Hữu Anh Tuấn
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Khóa học giúp doanh nghiệp xác định đúng quy trình, sản phẩm cần cải tiến, phù hợp với những mong đợi của khách hàng cả về tính hữu ích và giá cả.
Tối ưu hóa năng suất - hướng tới lãng phí bằng không
Tối ưu hóa năng suất - hướng tới lãng phí bằng không
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Ông HIRATA YASUHIRO
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Một khóa học thực tế, cung cấp cho học viên phương pháp cắt giảm chi phí hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu suất và hướng tới lãng phí bằng Không.
Quản lý chuỗi cung ứng - Supply Chain Management (SCM)
Quản lý chuỗi cung ứng - Supply Chain Management (SCM)
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Ông Koji Uehigashi
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Khóa học giúp doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện quy trình quản lý chuỗi cung ứng nhằm tối đa hóa lợi nhuận và tăng khả năng cạnh tranh.
Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Director- PPD
Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp - Professional Production Director- PPD
Thời gian: 2 tháng, khai giảng vào tháng 3 và tháng 10 hàng năm
Giảng viên: Chuyên gia Nhật Bản
Học phí: 23.750.000 VNĐ/học viên
Một khóa học được thiết kế chi tiết, đi từ tổng quan đến chuyên sâu, cung cấp kiến thức và kĩ năng thực tiễn trong lĩnh vực sản xuất. 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC