Khóa luyện thi Năng lực tiếng Nhật N1N2N3

Tự tin chinh phục mỗi cấp độ JLPT N1,N2,N3,N4 trong 3-6 tháng với các giảng viên chất lượng và môi trường học tập lý tưởng nhất!
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1N2N3 JUNBI
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1N2N3 JUNBI
Thời gian: 7/12/2021-01/3/2022
Học phí: 3.300.000~3.700.000
Là khóa học tiền đề cho khóa luyện thi Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT các cấp độ N1,N2,N3 tháng 7/2022
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 JUNBI
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 JUNBI
Thời gian: 7/12/2021-1/3/2022
Giảng viên: Giáo viên Việt Nam
Học phí: 3,700,000
Là khóa học tiền đề cho khóa N1 Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 tháng 7/2022
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 JUNBI
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 JUNBI
Thời gian: 7/12/2021-1/3/2022
Giảng viên: Giáo viên giàu kinh nghiệm
Học phí: 3.500.000
Là khóa học tiền đề cho khóa N2 Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 tháng 7/2022
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 JUNBI
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 JUNBI
Thời gian: 9/12/2021-3/3/2022
Giảng viên: Giáo viên giàu kinh nghiệm
Học phí: 3.300.000
Là khóa học tiền đề cho khóa N3 Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N3 tháng 7/2022
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1
Thời gian: 3 hoặc 4 buổi/ tuần
Giảng viên: Giáo viên Việt Nam và Nhật Bản
Học phí: 3.700.000
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC