TS. Nguyễn Thu Hằng

Chuyên ngành : Kinh tế, Thương mại quốc tế, Thuế, Nghiên cứu Trung Quốc
Quốc gia : Việt Nam
Trường đại học : Đại học Ngoại thương
TS. Nguyễn Thu Hằng
Thông tin sơ lược
Giảng viên môn Chính sách thương mại quốc tế
Thông tin chi tiết
Học vấn
– Cử nhân Kinh tế đối ngoại tại trường Đại học Ngoại thương (2008)
– Thạc sĩ Tài chính và Thương mại quốc tế tại Đại học Leeds Metropolitan (2012)
– Tiến sĩ Luật và Tài chính tại Đại học Kinh tế tài chính Thượng Hải (2018)

Công trình NCKH
– Chủ nhiệm đề tài cấp trường: Dự báo về hàng rào phi thuế quan của Trung Quốc đối với trái cây tươi nhập khẩu và khuyến nghị đối với Việt Nam (2019 – 2020)
– Globalization and Infectious Diseases: Evidence on the Reproduction Rate of the COVID-19 Pandemic, Economics Bulletin, Vol. 40, Issue 2, pages 1675 – 1685 (2020)
– Trọng tâm kinh tế Trung Quốc năm 2020, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc (2020)
– Exploratory Factor Analysis on determinant factors to tax evasion behavior: Vietnamese personal income tax case, External Economics Review, Vol 108/2018 (2018)

Giảng dạy

- Giảng viên môn Chính sách thương mại quốc tế

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC