PGS, TS. Nguyễn Vũ Hùng

Chuyên ngành : Phát triển bền vững, Hành vi người tiêu dùng, Chuỗi cung ứng, Quản trị
Quốc gia : Việt Nam
Trường đại học : ĐH Kinh tế Quốc dân
PGS, TS. Nguyễn Vũ Hùng
Thông tin sơ lược
Phó Giáo sư tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)
Thông tin chi tiết
Học vấn

- Tiến sĩ Marketing, Đại học Georgia State (2011)

- Thạc sĩ Marketing, Đại học North Alabama (2006)

- Cử nhân kinh doanh quốc tế, Đại học Ngoại thương (2000)


Công trình NCKH 
- Gillespie, J., Van Nguyen, T., Nguyen, H.V. et al. Exploring a Public Interest Definition of Corruption: Public Private Partnerships in Socialist Asia. J Bus Ethics 165, 579–594 (2020). 

- Nguyen, Y.T.H. and Nguyen, H.V. (2020), “An alternative view of the millennial green product purchase: the roles of online product review and self-image congruence“,
Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 33 No. 1, pp. 231-249. 

- Hung V. Nguyen; Thang V. Nguyen; Cuong H. Nguyen; Anh T. Ha (2019), Impacts of decentralisation on quality and satisfaction: evidence from city bus service in Vietnam,
International Journal of Services, Economics and Management (IJSEM), Vol. 10, No. 3, 2019. 
- Nguyen, HV, Nguyen, CH, Hoang, TTB. Green consumption: Closing the intention‐behavior gap. Sustainable Development. 2019; 27: 118– 129.

- Nguyen, H.V., Nguyen, H.T., Deligonul, S. and Cavusgil, S.T. (2017), “Developing visibility to mitigate supplier risk: the role of power-dependence structure“,
Asia-Pacific Journal of Business Administration, Vol. 9 No. 1, pp. 69-82.

Giảng dạy
Lý thuyết Marketing, Lý thuyết chuối cung ứng (Thạc sĩ và Tiến sĩ), Phương pháp nghiên cứu (Đại học và Sau đại học)
- Giảng viên môn Kinh tế lượng

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC