TS. Nguyễn Thị Dung Huệ

Chuyên ngành : Tiếng Anh Thương mại
Quốc gia : Việt Nam
Trường đại học : ĐH Ngoại thương
TS. Nguyễn Thị Dung Huệ
Thông tin sơ lược
Trưởng Khoa Tiếng Anh Thương mại, ĐH Ngoại thương
Thông tin chi tiết
Học vấn
- Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế Phát triển (2001) tại ĐH Kinh tế Quốc dân
- Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế (2012) tại ĐH Ngoại thương

Chức vụ
- Trưởng Khoa Tiếng Anh Thương mại, ĐH Ngoại thương

Công trình NCKH 
- Phản biệt Sách dịch "Financial Markets and Institutions", ĐH Ngoại thương, Hà Nội, 2011
- Nguyễn Thị Dung Huệ (2011), "Teachers' written feedback on first-year students' writings at FTU Hanoi", Hội thảo quốc tế, Cambodia, 2011
- Nguyễn Thị Dung Huệ (2011), "Rèn luyện tư suy phê phán trong môn học Kinh doanh quốc tế", Tạp chí Kinh tế Đối ngoại số 26

 

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC