Thầy Shinichiro Kawaguchi

Chuyên ngành : Quản trị chiến lược
Quốc gia : Nhật Bản
Trường đại học :
Thầy Shinichiro Kawaguchi
Thông tin sơ lược
Cố vấn cao cấp, tư vấn quản lý Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu
Thông tin chi tiết

Kinh nghiệm làm việc
- Cố vấn cao cấp, tư vấn quản lý Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu
- Chuyên gia tư vấn, đào tạo doanh nghiệp về lĩnh vực Quản trị chiến lược tại Nhật Bản
- Chuyên gia cao cấp JICA


Giảng dạy

- Giảng viên môn học Định hướng và Kỹ năng nghề nghiệp,  Hành vi tổ chức theo phong cách Nhật Bản

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC