KHÓA HỌC KẾ TOÁN CÔNG NGHIỆP 2 KYUU (ONLINE)

"Kế toán" tiếng Nht gi là 簿記 _BOKI. Vit Nam, hin ti BOKI ch đang được ging dy cho sinh viên năm 3 ca mt s ít trường đi hc. Cũng ging như các cp đ và kỳ thi năng lc tiếng Nht trước đây, BOKI được chia thành 3 cp đ vi các kỳ thi ph biến: Boki Kentei, Boki Nisshou Kentei…

  • 簿記三級 boki sankyuu – Boki cp 3
  • 簿記二級 boki nikyuu – Boki cp 2
  • 簿記一級 boki ikkyuu – Boki cp 1 (khó nht)

     Hiện nay, dân s Nht đang già hóa, lao đng tr, đc bit lao đng kế toán đang vô cùng thiếu ht. Bên cnh đó, các công ty Nht vn đang tiếp tc đu tư mnh tay vào th trường Vit Nam, nhu cu ngun nhân lc kế toán cho các công ty Nht cũng như các công ty, cơ quan, t chc có yếu t Nht Bn cũng đang rt cao. Ngoài ra, cũng có rt nhiu công ty kế toán Vit Nam đang làm outsourcing cho các công ty Nhật.

    Nhằm trang b kiến thc kế toán trình đ 3 KYUU cho các bn hc viên, trong hơn 10 năm qua, Vin VJCC cùng vi s hp tác vi Hip Hi Ph Cp Kế Toán Nht Bn ( ABPV) đã và đang liên tc khai giảng:

"KHÓA HỌC K TOÁN TING NHT CÔNG NGHIỆP 2 KYUU "

* Trình độ: Kế toán thương mại 2 KYUU

* Thời lượng: 10 buổi

* Thời gian học: 1 buổi/ tuần, từ 18:45-20:00
* Số lượng học viên: Giới hạn theo
 số lượng giáo trình có sẵn tại VJCC Hà Nội và ở Nhật Bản

* Hình thức học: ONLINE qua ZOOM và GOOGLE CLASSROOM

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI đây để được ưu tiên gửi thông tin lịch khai giảng của khóa học kỳ tiếp theo:
https://forms.gle/7ACXsa5b6piajUAS9

 

Download

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC

* ĐIU KIN CN ( 2 điu kin)
- Hc viên có trình đ tiếng Nht tương đương t N2 tr lên
- H
c viên đã hoàn thành khóa hc Nhp môn kế toán tiếng Nht ca VJCC hoc
- H
c viên đã hoàn thành chương trình Kế toán Nht trình đ 3 KYUU
* ĐIU KIN Đ ( 3 điu kin)
- Hc viên đm bo trang thiết b cho vic hc ONLINE: hc bng laptop ( trường hp dùng máy tính bàn cn kết ni thêm mi CAMERA),luôn bt MICRO và CAMERA trong sut bui hc.
- H
c viên có mc tiêu tham gia thì kỳ thi Kim đnh năng lc kế toán BOKI KENTEI được t chc Hà Ni và H Chí Minh

THỜI LƯỢNG, GIÁO TRÌNH, NỘI DUNG

* Thi lượng: 12 bui: 10 bui hc + 1 bui thi gia kỳ + 1 bui thi cui kỳ

* Giáo trình: B giáo trình 『資格の大原  工業簿記 2 テキスト、問題集、解答集』

* Ni dung đào to: Kiến thc v kế toán công nghiệp ca Nht Bn cp đ 2

 

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học thông tin tại đây

Đội ngũ giảng viên chuyên gia

CÁCH THỨC NHẬN GIÁO TRÌNH

* Đi vi hc viên Nht: Hc viên nhn sách thông qua dch v chuyn phát (Hc viên ghi rõ đa ch nhn sách trong đơn đăng ký và t tr chi phí chuyn phát)

* Đi vi hc viên Vit Nam: Hc viên có th nhn sách bng 2 hình thc:

- Hc viên đến nhn trc tiếp ti VJCC (Gp cô Hường)
Th
i gian: Sáng t 8:00-12:00, Chiu t 13:30-17:00 các ngày t th Hai đến th 6 ( tr ngày ngh l)
Đa ch: Tng 2, tòa nhà VJCC, S 91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đng Đa, Hà Ni

- Hc viên nhn sách thông qua dch v chuyn phát
(Hc viên ghi rõ đa ch nhn sách trong đơn đăng ký và t tr chi phí chuyn phát)

 

Cảm nhận của học viên

Cảm nhận của học viên nội dung tại đây

Đăng ký khóa học

Đăng ký khóa học nội dung thông tin ghi tại đây
Ưu đãi khóa học
HỌC PHÍ: 800 / Học viên
Trang bị kiến thức kế công nghiệp trình độ 2 KYUU
  • ƯU ĐÃI HC PHÍ

* Gim 100,000 VND cho hc viên là hc sinh, sinh viên

  • QUYN LI CA HC VIÊN KHI THAM GIA KHÓA HC

* Hc viên được cp giy chng nhn sau khi hoàn thành khóa hc

* Hc viên được min phí s dng thư vin VJCC trong sut thi gian khóa hc din ra

* Hc viên được tham gia các bui giao lưu vi khách mi đến t các doanh nghip, t chc Nht Bn ti Vit Nam và Nht Bn

 

Các khóa học khác

KHÓA HỌC KẾ TOÁN CÔNG NGHIỆP 2 KYUU (ONLINE)
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI- BOKI 2 KYUU SHOUGYOU (ONLINE)
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI- BOKI 2 KYUU SHOUGYOU (ONLINE)
Trang bị kiến thức nghiệp vụ kế toán tài chính Nhật Bản
KHÓA HỌC KẾ TOÁN CÔNG NGHIỆP 2 KYUU (ONLINE)
KHÓA HỌC NHẬP MÔN KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT (ONLINE)
KHÓA HỌC NHẬP MÔN KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT (ONLINE)
Trang bị kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực kế toán tại các công ty Nhật Bản (kế toán của Nhật Bản cấp độ 3)

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC