KHÓA HỌC NHẬP MÔN KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT

    "Kế toán" tiếng Nht gi là 簿記 _BOKI. Vit Nam, hin ti BOKI ch đang được ging dy cho sinh viên năm 3 ca mt s ít trường đi hc. Cũng ging như các cp đ và kỳ thi năng lc tiếng Nht trước đây, BOKI được chia thành 3 cp đ vi các kỳ thi ph biến: Boki Kentei, Boki Nisshou Kentei…

  • 簿記三級 boki sankyuu – Boki cp 3
  • 簿記二級 boki nikyuu – Boki cp 2
  • 簿記一級 boki ikkyuu – Boki cp 1 (khó nht)

     Hin nay, dân s Nht đang già hóa, lao đng tr, đc bit lao đng kế toán đang vô cùng thiếu ht. Bên cnh đó, các công ty Nht vn đang tiếp tc đu tư mnh tay vào th trường Vit Nam, nhu cu ngun nhân lc kế toán cho các công ty Nht cũng như các công ty, cơ quan, t chc có yếu t Nht Bn cũng đang rt cao. Ngoài ra, cũng có rt nhiu công ty kế toán Vit Nam đang làm outsourcing cho các công ty Nht.

    Nhm trang b kiến thc kế toán trình đ 3 KYUU cho các bn hc viên, trong hơn 10 năm qua, Vin VJCC cùng vi s hp tác vi Hip Hi Ph Cp Kế Toán Nht Bn ( ABPV) đã và đang liên tc khai ging:

*** "KHÓA HC NHP MÔN K TOÁN TING NHT"***

* Trình đ: Kế toán 3 KYUU

* Thi lượng: 14 bui

* Thi gian hc: 1 bui/ tun, t18:30-20:00
* S
lượng hc viên: Gii hn theo s lượng giáo trình có sn ti VJCC Hà Ni và Nht Bn

* Hình thc hc: ONLINE qua ZOOM và GOOGLE CLASSROOM
Đ được ưu tiên nhn thông tin lch khai ging ca khóa hc kỳ tiếp theo, ĐĂNG KÝ HC TI ĐÂY:
https://forms.gle/7ACXsa5b6piajUAS9

 

Download

ĐỐI TƯỢNG KHÓA HỌC

* Cá nhân có trình đ tiếng Nht JLPT N3 hoc tương đương tr lên người yêu thích công vic kế toán

* Sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành tiếng Nht có đnh hướng tham gia các hot đng, công vic liên quan đến kế toán

* Nhân viên công ty mun nâng cao kĩ năng đ x lý tt công vic và có cơ hi thăng tiến, phát trin s nghip

* ĐIU KIN THAM GIA KHÓA HC:
Hc viên đm bo trang thiết b cho vic hc ONLINE: hc bng laptop ( trường hp dùng máy tính bàn cn kết ni thêm mi CAMERA),luôn bt MICRO và CAMERA trong sut bui hc.
- H
c viên có mc tiêu tham gia thì kỳ thi Kim đnh năng lc kế toán BOKI KENTEI được t chc Hà Ni và H Chí Minh

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

* Thi lượng: 14 bui: 12 bui hc + 1 bui thi gia k + 1 bui thi cui kỳ

* Giáo trình: B giáo trình 『資格の大原 簿記 3 テキスト、問題集、解答集』

* Ni dung đào to: Kiến thc v kế toán ca Nht Bn cp đ :

- Giao dch

- Chuyn khon

- Phương pháp ghi s kép

- Quy trình th tc kế toán

- Lp bng biu kế toán

- Lp bng báo cáo kết qu kinh doanh

- Lp bng cân đi thu chi....

 

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học thông tin tại đây

Đội ngũ giảng viên chuyên gia

NHẬN GIÁO TRÌNH

* Đi vi hc viên Nht: Hc viên nhn sách thông qua dch v chuyn phát (Hc viên ghi rõ đa ch nhn sách trong đơn đăng ký và t tr chi phí chuyn phát)

* Đi vi hc viên Vit Nam: Hc viên có th nhn sách bng 2 hình thc:

- Hc viên đến nhn trc tiếp ti VJCC (Gp cô Hường)
Th
i gian: Sáng t 8:00-12:00, Chiu t 13:30-17:00 các ngày t th Hai đến th 6 ( tr ngày ngh l)
Đa ch: Tng 2, tòa nhà VJCC, S 91 Chùa Láng, Láng Thượng, Đng Đa, Hà Ni

- Hc viên nhn sách thông qua dch v chuyn phát
(Hc viên ghi rõ đa ch nhn sách trong đơn đăng ký và t tr chi phí chuyn phát)

 

Cảm nhận của học viên

Cảm nhận của học viên nội dung tại đây

Đăng ký khóa học

Đăng ký khóa học nội dung thông tin ghi tại đây
Ưu đãi khóa học
HỌC PHÍ: 800,000 VNĐ / Học viên
Trang bị kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực kế toán tại các công ty Nhật Bản (kế toán của Nhật Bản cấp độ 3)
  • ƯU ĐÃI HỌC PHÍ
* Giảm 100,000 VND cho học viên là học sinh, sinh viên
  • QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN KHI THAM GIA KHÓA HỌC

* Học viên được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học

* Học viên được miễn phí sử dụng thư viện VJCC trong suốt thời gian khóa học diễn ra

* Học viên được tham gia các buổi giao lưu với khách mời đến từ các doanh nghiệp, tổ chức Nhật Bản tại Việt Nam và Nhật Bản

 

Các khóa học khác

KHÓA HỌC NHẬP MÔN KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI- BOKI 2 KYUU SHOUGYOU (ONLINE)
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI- BOKI 2 KYUU SHOUGYOU (ONLINE)
Trang bị kiến thức nghiệp vụ kế toán tài chính Nhật Bản
KHÓA HỌC NHẬP MÔN KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT
KHÓA HỌC NHẬP MÔN KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT (ONLINE)
KHÓA HỌC NHẬP MÔN KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT (ONLINE)
Trang bị kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực kế toán tại các công ty Nhật Bản (kế toán của Nhật Bản cấp độ 3)
KHÓA HỌC NHẬP MÔN KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT
KHÓA HỌC KẾ TOÁN CÔNG NGHIỆP 2 KYUU (ONLINE)
Trang bị kiến thức kế công nghiệp trình độ 2 KYUU

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC