Các khóa học sắp diễn ra

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI- BOKI 2 KYUU SHOUGYOU (ONLINE)
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI- BOKI 2 KYUU SHOUGYOU (ONLINE)
Thời gian: Từ 6/9/2023 đến 31/1/2024
Giảng viên: Ông Kokubo Hidero - Hiệp hội phổ cập kế toán Nhật Bản tại Việt Nam (ABPV)
Học phí: 800,000 VNĐ
Trang bị kiến thức nghiệp vụ kế toán tài chính Nhật Bản
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI (BJT)  tại TP. HCM 8/2023
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI (BJT) tại TP. HCM 8/2023
Thời gian: 05/8/2023 - 24/9/2023 (14 buổi/42 giờ)
Giảng viên: Cô VÕ THỊ MAI HƯƠNG
Học phí: 3.600.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.900.000 đồng)
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 JUNBI
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 JUNBI
Thời gian: 3 buổi/ tuần ( Thứ 2, thứ 3, thứ 5 và thứ 6 từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam giàu kinh nghiệm luyện thi JLPT
Học phí: 3.795.000 VND
Là khóa học tiền đề cho khóa N3 Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N3.
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Taisaku tại TP. HCM 5/2023
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Taisaku tại TP. HCM 5/2023
Thời gian: 20/5/2023 - 25/6/2023 (12 buổi/36 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Võ Chính Trung
Học phí: 2.400.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.000.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 7/2023
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Taisaku tại TP. HCM 5/2023
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Taisaku tại TP. HCM 5/2023
Thời gian: 06/5/2023 - 25/6/2023 (16 buổi/48 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Võ Chính Trung
Học phí: 3.100.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.600.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 7/2023

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC