Các khóa học sắp diễn ra

KHÓA HỌC BIÊN-PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI ONLINE tại TP. HCM
KHÓA HỌC BIÊN-PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI ONLINE tại TP. HCM
Thời gian: 02/10 - 24/10/2021 (4 tuần/8 buổi/24 giờ)
Giảng viên: Cô VÕ THỊ MAI HƯƠNG
Học phí: 3.300.000 đồng/khóa
Chiến lược nhân sự & hệ thống lương thưởng
Chiến lược nhân sự & hệ thống lương thưởng
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Chuyên gia Ngô Quý Nhâm
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Một khóa học thực tiễn cung cấp cho học viên công cụ đo lường hiệu quả công việc của nhân viên và xây dựng hệ thống lương thưởng hợp lý.
Quản lý mối quan hệ con người thông qua kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp
Quản lý mối quan hệ con người thông qua kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Chuyên gia YONEKAWA KOJI
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Một khóa học chuyên sâu đem đến cho học viên góc nhìn mới về mối quan hệ giữa quản trị nhân sự và giao tiếp.
Quản lý tồn kho - hồi sinh nhà máy (Inventory Management)
Quản lý tồn kho - hồi sinh nhà máy (Inventory Management)
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Ông HIROYUKI ONISHI
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Khóa học cung cấp cho các doanh nghiệp phương pháp giải quyết vấn đề liên quan đến quản lý tồn kho theo chuẩn Nhật Bản.
KAIZEN & 5S - Nâng cao hiệu quả sản xuất
KAIZEN & 5S - Nâng cao hiệu quả sản xuất
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: ÔNG TSUYOSHI SHIMIZU
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Khóa học chuyên sâu đem đến cho người học hiểu biết sâu rộng về triết lý Kaizen và nguyên tắc 5S. 
Phương pháp giảm giá thành theo hệ thống sản xuất Toyota
Phương pháp giảm giá thành theo hệ thống sản xuất Toyota
Thời gian: 3 ngày
Giảng viên: Ông HIRATA YASUHIRO
Học phí: 3.800.000 VNĐ/học viên
Khóa học chuyên sâu về giảm giá thành, tăng lợi nhuận mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC