Các khóa học sắp diễn ra

KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Taisaku (Lớp cuối tuần) tại TP. HCM 4/2024
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Taisaku (Lớp cuối tuần) tại TP. HCM 4/2024
Thời gian: 06/4/2024 - 23/6/2024 (24 buổi/72 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Võ Chính Trung
Học phí: 4.700.000 đồng (Sinh viên trong độ tuổi 18-22: 3.800.000 đồng)

Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 7/2024

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CFO VÀ KẾ TOÁN
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CFO VÀ KẾ TOÁN
Thời gian: 4 ngày
Giảng viên: Chuyên gia Đoàn Hữu Cảnh
Học phí: 6.000.000 VNĐ
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 TAISAKU Tháng 9/2023
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 TAISAKU Tháng 9/2023
Thời gian: 4 buổi/ tuần: Thứ 2-3-4-6 (từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam và Nhật Bản giàu kinh nghiệm
Học phí: 4,080,000
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 với điểm số >120 điểm
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 TAISAKU Tháng 09/2023
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 TAISAKU Tháng 09/2023
Thời gian: 4 buổi/ tuần: Thứ 2-3-5-6 (từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam và Nhật Bản giảu kinh nghiệm
Học phí: 3,910,000
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N3 với điểm số >120 điểm
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI- BOKI 2 KYUU SHOUGYOU (ONLINE)
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI- BOKI 2 KYUU SHOUGYOU (ONLINE)
Thời gian: 1 khóa/ năm ( tháng 9), 18h45 ~20h
Giảng viên: Ông Kokubo Hidero - Hiệp hội phổ cập kế toán Nhật Bản tại Việt Nam (ABPV)
Học phí: 800,000 VNĐ
Trang bị kiến thức nghiệp vụ kế toán tài chính Nhật Bản
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N5
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N5
Thời gian: 2 buổi/ tuần: Thứ 3 & Thứ 5 hoặc 3 buổi/ tuần: Thứ 2, Thứ 4 & Thứ 6 ( từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam và Nhật Bản giảu kinh nghiệm
Học phí: 4,180,000
Cung cấp kiến thức cơ bản đến nâng cao từ bài 9 đến bài 25 giáo trình Minna No Nihongo shokyuu I và kỹ năng làm bài thi JLPT N5

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC