Các khóa học sắp diễn ra

KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Junbi tại TP. HCM Tháng 7/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Junbi tại TP. HCM Tháng 7/2022
Thời gian: 18/7/2022 - 21/9/2022 (9 tuần/27 buổi/54 giờ)
Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo, Thầy Võ Chính Trung, Thầy Trần Hữu Trí
Học phí: 3.000.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.400.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 12/2022
KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT NHẬP MÔN MIỄN PHÍ tại TP. HCM 7.2022
KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT NHẬP MÔN MIỄN PHÍ tại TP. HCM 7.2022
Thời gian: 06/7/2022 - 05/8/2022 (8 buổi/16 giờ)
Giảng viên: Cô VÕ THỊ MỸ PHƯƠNG
Học phí: Miễn phí
Khóa học trang bị kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầu làm quen với tiếng Nhật.
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 Junbi tại TP. HCM tháng 7/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 Junbi tại TP. HCM tháng 7/2022
Thời gian: 12/7/2022 - 10/9/2022 (25 buổi/50 giờ)
Giảng viên: Cô Nguyễn thị Thanh Thảo, Cô Nguyễn Thùy Tiên, Cô Trần Bích Thủy
Học phí: 2.500.000 đồng/khóa
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N3 12/2022
KHÓA HỌC BIÊN - PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT THÁNG 7/2022
KHÓA HỌC BIÊN - PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT THÁNG 7/2022
Thời gian: 20/07/2022
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam
Học phí: 3,300,000
Khoá học Biên phiên dịch sẽ bao gồm cả lý thuyết và thực hành biên dịch, phiên dịch ở nhiều chủ đề như: kinh tế thương mại, chính trị, xã hội, văn hoá, ….
KHÓA TIẾNG NHẬT DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU THÁNG 06/2022
KHÓA TIẾNG NHẬT DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU THÁNG 06/2022
Thời gian: 20/06/2022
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam
Khoá học cung cấp đầy đủ những kiến thức, mẫu câu, từ vựng cần thiết trong tiếng Nhật ở trình độ Sơ cấp.
THI THỬ JLPT CÙNG VJCC
THI THỬ JLPT CÙNG VJCC
Thời gian: ĐỢT 1: 16/6/2022, ĐỢT 2: 18/6/2022, ĐỢT 3: 23/6/2022, ĐỢT 4: 25/6/2022

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC