Các khóa học sắp diễn ra

KHÓA HỌC NHẬP MÔN KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT  LẦN THỨ 30 (ONLINE)
KHÓA HỌC NHẬP MÔN KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT LẦN THỨ 30 (ONLINE)
Thời gian: 14/10/2023 - 27/01/2024 1 buổi/tuần, từ 18:45-20:00 ( giờ Việt Nam)
Giảng viên: Ông Kokubo Hidero - Hiệp hội phổ cập kế toán Nhật Bản tại Việt Nam (ABPV)
Học phí: 800,000 VNĐ
Trang bị kiến thức cơ bản nhất trong lĩnh vực kế toán tại các công ty Nhật Bản (kế toán của Nhật Bản cấp độ 3)
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N4 TAISAKU Tháng 9/2023
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N4 TAISAKU Tháng 9/2023
Thời gian: 4 buổi/ tuần: Thứ 2-3-4-6 (từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam và Nhật Bản giảu kinh nghiệm
Học phí: 4,180,000
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N4 với điểm số >100 điểm
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 TAISAKU Tháng 9/2023
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 TAISAKU Tháng 9/2023
Thời gian: 4 buổi/ tuần: Thứ 2-3-4-6 (từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam và Nhật Bản giàu kinh nghiệm
Học phí: 4,080,000
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 với điểm số >120 điểm
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 TAISAKU Tháng 09/2023
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 TAISAKU Tháng 09/2023
Thời gian: 4 buổi/ tuần: Thứ 2-3-5-6 (từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam và Nhật Bản giảu kinh nghiệm
Học phí: 3,910,000
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N3 với điểm số >120 điểm
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 TAISAKU Tháng 09/2023
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 TAISAKU Tháng 09/2023
Thời gian: 4 buổi/ tuần: Thứ 2-3-5-6 (từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam và Nhật Bản giàu kinh nghiệm
Học phí: 4.250.000 VND
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Junbi tại TP. HCM 10/2023
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 Junbi tại TP. HCM 10/2023
Thời gian: 02/10/2023 - 08/12/2023 (30 buổi/60 giờ)
Giảng viên: Cô Nguyễn Thị Thanh Thảo, Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Võ Chính Trung
Học phí: 3.400.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.700.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 7/2024

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC