Các khóa học sắp diễn ra

KHÓA HỌC NHẬP MÔN TIẾNG NHẬT dành cho người mới bắt đầu
KHÓA HỌC NHẬP MÔN TIẾNG NHẬT dành cho người mới bắt đầu
Thời gian: 28 buổi, Từ 04/07/2024 đến 10/10/2024, 2 buổi/ tuần: Thứ 2 & Thứ 5 (18:30 - 20:30)
Giảng viên: Cô Hà Thị Hường, Cô Nguyễn Quỳnh Trang, cô Kojima Naomi
Học phí: 3.360.000 VND
Thành thục đọc - viết 2 bảng chữ cái tiếng Nhật, từ vựng và ngữ pháp cơ bản của 8 bài học đầu tiên của giáo trình Minna No Nihongo Shokyuu I.
KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N5
KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N5
Thời gian: 42 buổi, Từ ngày 23/07/2024 đến 17/12/2024, 2 buổi/ tuần: Thứ 3 & Thứ 5, (18:30 ~ 20:30)
Giảng viên: Cô Hà Thị Hường, Cô Nguyễn Quỳnh Trang, cô Kojima Naomi
Học phí: 4.620.000 VND
Cung cấp kiến thức cơ bản đến nâng cao từ bài 9 đến bài 25 giáo trình Minna No Nihongo shokyuu I và kỹ năng làm bài thi JLPT N5.
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 JUNBI
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 JUNBI
Thời gian: 25 buổi, Từ ngày 03/07/2024 đến 28/08/2024, 3 buổi/ tuần: Thứ 2, Thứ 4 & Thứ 6, (18:30 ~ 21:00)
Giảng viên: Cô Đào Thị Thu Hằng, Thầy Cung Anh Tuấn, Cô Hà Thị Hường
Học phí: 4.000.000 VND
Là khóa học tiền đề cho khóa N3 Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N3.
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 JUNBI
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 JUNBI
Thời gian: 25 buổi, Từ ngày 10/07/2024 đến 06/09/2024, 3 buổi/ tuần: Thứ 2, Thứ 4 & Thứ 6, (18:30 ~ 21:00)
Giảng viên: Cô Đào Thị Thu Hằng, Cô Phạm Phương Linh, Thầy Cung Anh Tuấn
Học phí: 4.250.000 VND
Là khóa học tiền đề cho khóa N2 Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2.
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 JUNBI ONLINE
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 JUNBI ONLINE
Thời gian: 25 buổi, Từ ngày 02/07/2024 đến 27/08/2024, 3 buổi/ tuần: Thứ 3, Thứ 5 & Thứ 7, (18:30 ~ 21:00)
Giảng viên: Cô Đào Thị Thu Hằng, Cô Lê Thị Ngọc, Thầy Cung Anh Tuấn, Thầy Nguyễn Đức Anh
Học phí: 4.500.000 VND
Là khóa học tiền đề cho khóa N1 Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1
KHÓA HỌC BIÊN - PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT CƠ BẢN ONLINE
KHÓA HỌC BIÊN - PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT CƠ BẢN ONLINE
Thời gian: 20 buổi, Từ ngày 09/07/2024 đến 17/09/2024, 2 buổi/ tuần: Thứ 3 & Thứ 5, (19:00 ~ 21:00)
Giảng viên: Cô Đinh Thị Ngọc Linh, Cô Phạm Thị Thu Giang
Học phí: 3.500.000 VND
Khoá học Biên - Phiên dịch sẽ bao gồm cả lý thuyết và thực hành biên dịch, phiên dịch ở nhiều chủ đề như: kinh tế thương mại, chính trị, xã hội, văn hoá,….

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC