Các khóa học sắp diễn ra

KHÓA HỌC NHẬP MÔN TIẾNG NHẬT THÁNG 04/2023
KHÓA HỌC NHẬP MÔN TIẾNG NHẬT THÁNG 04/2023
Thời gian: 2 buổi/ tuần: Thứ 2 & Thứ 4 (từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam và Nhật Bản giảu kinh nghiệm
Học phí: 3,500,000
Thành thục đọc- viết 2 bảng chữ cái tiếng Nhật, từ vựng và ngữ pháp cơ bản của 8 bài học đầu tiên của giáo trình Minna No Nihongo
KHÓA HỌC BIÊN-PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI 1 tại TP. HCM Tháng 4/2023
KHÓA HỌC BIÊN-PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI 1 tại TP. HCM Tháng 4/2023
Thời gian: 08/4/2023 - 07/5/2023 (8 buổi/24 giờ)
Giảng viên: Cô VÕ THỊ MAI HƯƠNG
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N5
KHÓA TIẾNG NHẬT SƠ CẤP N5
Thời gian: 2 buổi/ tuần: Thứ 3 & Thứ 5 (từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam và Nhật Bản giảu kinh nghiệm
Học phí: 3,600,000
Cung cấp kiến thức cơ bản đến nâng cao từ bài 9 đến bài 25 giáo trình Minna No Nihongo shokyuu I và kỹ năng làm bài thi JLPT N5
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 TAISAKU
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 TAISAKU
Thời gian: 4 buổi/ tuần: Thứ 2-3-5-6 (từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam và Nhật Bản giàu kinh nghiệm
Học phí: 3,950,000
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 TAISAKU
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 TAISAKU
Thời gian: 3 buổi/ tuần: Thứ 2-3-5 (từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam và Nhật Bản giảu kinh nghiệm
Học phí: 3,700,000
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N3 với điểm số >120 điểm
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 TAISAKU
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 TAISAKU
Thời gian: 4 buổi/ tuần: Thứ 2-3-4-6 (từ 18:30-20:30)
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam và Nhật Bản giàu kinh nghiệm
Học phí: 3,800,000
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 với điểm số >120 điểm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC