Các khóa học sắp diễn ra

KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 CẤP TỐC tại TP. HCM 9/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 CẤP TỐC tại TP. HCM 9/2022
Thời gian: 10/9/2022 - 20/11/2022 (22 buổi/66 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Cô Võ Thị Mai Hương, Thầy Võ Chính Trung
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 12/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 CẤP TỐC tại TP. HCM 9/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 CẤP TỐC tại TP. HCM 9/2022
Thời gian: 10/9/2022 - 20/11/2022 (22 buổi/66 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Võ Chính Trung, Cô Võ Thị Mai Hương
Học phí: 4.000.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 3.200.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 12/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 Taisaku tại TP. HCM 8.2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 Taisaku tại TP. HCM 8.2022
Thời gian: 23/8/2022 - 19/11/2022 (37 buổi/74 giờ)
Giảng viên: Cô Nguyễn thị Thanh Thảo, Cô Nguyễn Thùy Tiên, Cô Trần Bích Thủy
Học phí: 4.000.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 3.200.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N3 12/2022
KHOÁ LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N2, N3 OFFLINE THÁNG 8/2022
KHOÁ LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N2, N3 OFFLINE THÁNG 8/2022
Thời gian: 44 buổi - 2 giai đoạn
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam
Học phí: Liên hệ để nhận tư vấn từ VJCC

Giai đoạn 1 (22b): Cung cấp kiến thức nền tảng cấp độ N3/N2
Giai đoạn 2 (22b): Luyện tập chuyên sâu kỹ năng làm bài, luyện đề N3/N2
Trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 tháng 12/2022

KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP SƠ CẤP
KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP SƠ CẤP
Thời gian: 12/8/2022-28/9
Giảng viên: Giảng viên Việt Nam và Nhật Bản giảu kinh nghiệm
Học phí: 3,500,000
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Junbi tại TP. HCM tháng 7/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 Junbi tại TP. HCM tháng 7/2022
Thời gian: 18/7/2022 - 21/9/2022 (9 tuần/27 buổi/54 giờ)
Giảng viên: Thầy Trần Hữu Trí, Thầy Phạm Trọng Khanh, Thầy Trần Hữu Trí
Học phí: 3.200.000 đồng/khóa (sinh viên trong độ tuổi 18-22: 2.600.000 đồng)
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 12/2022

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC