Cảm nhận sinh viên JIB VJCC FTU khi nghe tư vấn nghề nghiệp của GĐ Công ty Bảo Lâm

- “Rất vui và hào hứng. Sau khóa học, tôi đã có thêm kiến thức về xây dựng lại đội ngũ nhân sự, cải tiến lại các chính sách, chế độ và giải quyết xung đột đội nhóm”

- “Khóa học cần thiết, trực quan, dễ hiểu về cách điều hành, lãnh đạo nhóm cũng như doanh nghiệp, giải quyết xung đột”

- “Khóa học rất hữu ích, giúp tôi cải thiện rất nhiều về khả năng lãnh đạo và giao tiếp, tạo nền tảng cho tôi phát triển hơn nữa”

Các video khác

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC