Khóa luyện thi Năng lực tiếng Nhật N1N2N3

Tự tin chinh phục mỗi cấp độ JLPT N1,N2,N3,N4 trong 3-6 tháng với các giảng viên chất lượng và môi trường học tập lý tưởng nhất!
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2
Thời gian: 3 hoặc 4 buổi/ tuần
Giảng viên: Giáo viên giàu kinh nghiệm
Học phí: 3.500.000
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3
Thời gian: 3 hoặc 4 buổi/ tuần
Giảng viên: Giáo viên giàu kinh nghiệm
Học phí: 3.300.000
Khóa học trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N3
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 TAISAKU ONLINE
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 TAISAKU ONLINE
Thời gian: 29/3-30/6/2022 (4 buổi/1 tuần)
Giảng viên: Các giảng viên Việt Nam giàu kinh nghiệm luyện thi
Học phí: 3.700.000

Khóa học luyện thi N1 cấp tốc, mục tiêu thi đỗ JLPT N1 tháng 7/2022, chinh phục N1 chỉ trong 3 tháng!!!

KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 TAISAKU ONLINE
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 TAISAKU ONLINE
Thời gian: 29/3- 30/6/2022 (4 buổi/1 tuần)
Giảng viên: Các giảng viên giàu kinh nghiệm luyện thi
Học phí: 3.500.000
Khóa học luyện thi N2 cấp tốc, mục tiêu thi đỗ JLPT N2 tháng 7/2022, chinh phục N2 chỉ trong 3 tháng!!!
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 TAISAKU
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 TAISAKU
Thời gian: 14/9- 30/11/2021 (4 buổi/1 tuần)
Giảng viên: Các giảng viên giàu kinh nghiệm luyện thi
Học phí: 3.300.000
Khóa học luyện thi N3 cấp tốc, mục tiêu thi đỗ JLPT N3 tháng 12/2021, chinh phục N3 chỉ trong 3 tháng!!!
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N4
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N4
Thời gian: 14/9- 30/11/2021 (4 buổi/1 tuần)
Giảng viên: Giáo viên giàu kinh nghiệm
Học phí: 3.300.000
Khóa học luyện thi N4 cấp tốc, mục tiêu thi đỗ JLPT N4 tháng 12/2021, chinh phục N4 chỉ trong 3 tháng!!!

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC