Các khóa học sắp diễn ra

KỲ THI KIỂM ĐỊNH NĂNG LỰC KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT LẦN THỨ 115
KỲ THI KIỂM ĐỊNH NĂNG LỰC KẾ TOÁN TIẾNG NHẬT LẦN THỨ 115
Thời gian: Ngày 12/12/2021 ( chủ nhật)
Giảng viên: Hiệp hội Phổ cập và xúc tiến phương pháp kế toán ghi sổ kép tại Việt Nam (ABPV)
Học phí: 300,000
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1N2N3 JUNBI
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1N2N3 JUNBI
Thời gian: 7/12/2021-01/3/2022
Học phí: 3.300.000~3.700.000
Là khóa học tiền đề cho khóa luyện thi Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT các cấp độ N1,N2,N3 tháng 7/2022
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 JUNBI
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N1 JUNBI
Thời gian: 7/12/2021-1/3/2022
Giảng viên: Giáo viên Việt Nam
Học phí: 3,700,000
Là khóa học tiền đề cho khóa N1 Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N1 tháng 7/2022
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 JUNBI
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N2 JUNBI
Thời gian: 7/12/2021-1/3/2022
Giảng viên: Giáo viên giàu kinh nghiệm
Học phí: 3.500.000
Là khóa học tiền đề cho khóa N2 Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N2 tháng 7/2022
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 JUNBI
KHÓA LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT JLPT N3 JUNBI
Thời gian: 9/12/2021-3/3/2022
Giảng viên: Giáo viên giàu kinh nghiệm
Học phí: 3.300.000
Là khóa học tiền đề cho khóa N3 Taisaku, trang bị toàn bộ kiến thức, kỹ năng cần thiết để chinh phục kỳ thi JLPT N3 tháng 7/2022
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI (BJT) ONLINE tại TP. HCM
KHÓA HỌC LUYỆN THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI (BJT) ONLINE tại TP. HCM
Thời gian: 06/11/2021 - 19/12/2022 (14 buổi/42 giờ)
Giảng viên: Cô VÕ THỊ MAI HƯƠNG
Học phí: 3.000.000 đồng/khóa

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC