THIẾT KẾ VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH SẢN XUẤT DỰA THEO SOP & SIXSIGMA

Six sigma là một triết lý quản lý, tập trung vào việc loại bỏ những lỗi sai, lãng phí và sửa chữa. Six sigma xác định một mục tiêu cần đạt được và phương pháp giải quyết vấn đề để làm tăng mức độ hài lòng của khách hàng và cải thiện đáng kể hiệu quả cuối cùng. Six sigma dạy cho người lao động biết cách cải tiến công việc một cách khoa học và cơ bản, biết cách duy trì kết quả đã đạt được. Six Sigma giúp duy trì kỹ luật hệ thống và cơ sở cho một quyết định chắc chán dựa trên những thống kê đơn giản. Nó cũng giúp đạt được tối đa hiệu quả đầu tư về vốn cũng như nguồn tài năng- con người.

Quy trình thao tác chuẩn (SOP) là một hệ thống quy trình, được tạo ra để hướng dẫn và duy trì chất lượng công việc. Quy trình chuẩn giúp tránh khỏi các sơ sót nếu làm theo đúng các bước trong quy trình, nó cũng giúp người mới nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc.

Hiểu được nhu cầu của doanh nghiệp, Viện VJCC đã triển khai và mang đến khóa học:


“THIẾT KẾ VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH SẢN XUẤT DỰA THEO SOP & SIX SIGMA”

 

Khóa học sẽ mang tới cho học viên phương thức tối đa hiệu quả đầu tư về vốn cũng như nguồn tài năng- con người một cách nhanh chóng và đưa vào thực tiễn các doanh nghiệp Việt Nam.

Download

Những giá trị nhận được từ khóa học

ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ DOANH NGHIỆP
ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ DOANH NGHIỆP
Phân tích các tình huống thực tế của doanh nghiệp, hỏi đáp trao đổi với Chuyên gia, được tư vấn về quy trình SOP và SIX SIGMA tại doanh nghiệp
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỂ TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỂ TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG
Hoạt động đào tạo và truyền thông để đảm bảo thực hiện thành công khi triển khai áp dụng
Cách sửa đổi và cập nhật SOP khi cần thiết để phản ánh những thay đổi trong quy trình được cải tiến
LỢI ÍCH CỦA THIẾT KẾ VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH BẰNG SOP & SIX SIGMA
LỢI ÍCH CỦA THIẾT KẾ VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH BẰNG SOP & SIX SIGMA
Các bước tái thiết kế sử dụng SOP và Six Sigma
Xây dựng lại các quy trình hiện có As-is Process
Nhận diện các quy trình cần thiết kế và cải tiến

Đối tượng khóa học hướng tới

 • Giám đốc nhà máy, GĐSX, quản đốc;

 • Nhà quản trị muốn có tư duy về quản lý SX;

 • CEO muốn thấu hiểu việc vận hành sản xuất;

 • Kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, giám đốc công nghệ, R&D muốn hiểu hơn về quy trình và các giá trị gia tăng trong sản xuất

Điểm nổi bật tạo nên sự khác biệt trong khóa học của VJCC

 1. Cung cấp những kiến thức có tính thực tiễn, ứng dụng cao vào hoạt động của doanh nghiệp.
 2. PGS.TS. Nguyễn Tiến Đông là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong mảng sản xuất, với những kiến thức chuyên sâu đặc biệt đối với thị trường Việt Nam.
 3. Được trao đổi và học hỏi những kiến thức lẫn kinh nghiệm thực tế giữa chuyên gia và các học viên khác.
 4. Có cơ hội nhận được nhiều ưu đãi.

Nội dung khóa học

Nội dung khóa học thông tin tại đây

Khóa học "THIẾT KẾ VÀ CẢI TIỂN QUY TRÌNH SẢN XUẤT DỰA THEO SOP & SIX SIGMA"

Phần I: Giới thiệu về thiết kế quy trình
1. Tổng quan về thiết kế quy trình
2. Lợi ích của thiết kế & cải tiến quy trình bằng SOP và SIX SIGMA
 • Tiết kiệm chi phí
 • Hoạt động hiệu quả
 • Chất lượng cải thiện và sự hài lòng của khách hàng
Phần II: Giới thiệu về SOP và vai trò trong thiết kế & cải tiến quy trình
1. Các bước xây dựng SOP:
 • Xác định phạm vi & các bên liên quan
 • Phân tích công việc
 • Lập bản đồ quy trình
2. Cách triển khai SOP trong thiết kế quy trình
 • Tư duy hệ thống
 • Chuỗi giá trị - Value stream mapping
 • Các quy trình chính, quy trình hỗ trợ, quy trình quản lý
 • Sự tham gia của các bên liên quan để thiết kế và cải tiến quy trình

Khóa học "THIẾT KẾ VÀ CẢI TIỂN QUY TRÌNH SẢN XUẤT DỰA THEO SOP & SIX SIGMA"

Phần III: Six Sigma
 1. Six Sigma và vai trò của nó trong thiết kế và cải tiến quy trình
 2. Tổng quan về chu trình DMAIC (Xác định, Đo lường, Phân tích, Cải tiến, Kiểm soát)
 3. Cách tiếp cận DMAIC sử dụng để thiết kế và cải tiến quy trình
 4. Áp dụng các công cụ Six Sigma trong thiết kế và cải tiến quy trình
 • Process mapping, root cause analysis, statistical process control…
 • Sử dụng các công cụ Six Sigma để đo lường hiệu suất của quá trình và xác định các cơ hội để cải tiến quy trình.
Phần IV: Thiết kế và cải tiến quy trình theo SOP và Six Sigma
 1. Các bước tái thiết kế sử dụng SOP và Six Sigma
 2. Xây dựng lại các quy trình hiện có As-is Process
 3. Nhận diện các quy trình cần thiết kế và cải tiến
 4. Xác định phạm vi và các mục tiêu cần đạt được của quy trình được thiết kế và cải tiến
 5. Phân tích nguyên nhân gốc rễ và phát triển các giải pháp
 6. Phát triển các giải pháp để giải quyết các vấn đề được xác định và sự thiếu hiệu quả của quy trình
 7. Triển khai các giải pháp theo PDCA 
 8. Thực hiện quy trình được cải tiến và đánh giá hiệu quả của nó
 9. Sử dụng kiểm soát thống kê SPC và các công cụ khác để theo dõi hiệu quả của quy trình mới
 10. Thiết lập dữ liệu và tiêu chuẩn cho quy trình được thiết kế lại
 11. Theo dõi, đánh giá và đề xuất các cải tiến khi cần thiết

 

Khóa học "THIẾT KẾ VÀ CẢI TIỂN QUY TRÌNH SẢN XUẤT DỰA THEO SOP & SIX SIGMA"

Phần V: Các phương pháp hay nhất và mẹo để triển khai thành công
 1. Tư duy thiết kế - Design thinking
 2. Tư duy hệ thống – System thinking
 3. Tư duy cải tiến – Kaizen
 4. Tư duy thử sai – Trial and Error
 5. Sơ đồ chuỗi giá trị - Value stream mapping
 6. Sơ đồ - SIPOC
 7. Hoạt động đào tạo và truyền thông để đảm bảo thực hiện thành công khi triển khai áp dụng
 8. Cách sửa đổi và cập nhật SOP khi cần thiết để phản ánh những thay đổi trong quy trình được cải tiến
Phần VI: Đánh giá
 1. Kế hoạch hành động áp dụng cho doanh nghiệp của học viên
 2. Bài kiểm tra cuối khóa
 3. Review & follow up sau khóa học – 1 buổi

Đội ngũ giảng viên chuyên gia

THIẾT KẾ VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH SẢN XUẤT DỰA THEO SOP & SIXSIGMA

PGS.TS. NGUYỄN TIẾN ĐÔNG

PGS - TS Nguyễn Tiến Đông đã có gần 20 năm giảng dạy, nghiên cứu khoa học với nhiều phát minh sáng chế, công trình nghiên cứu khoa học, bài báo nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

Ông còn là một chuyên gia hàng đầu về đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Trước khi gia nhập Tập đoàn Giáo dục EQuest, PGS - TS Nguyễn Tiến Đông từng giữ vị trí Phó Viện trưởng Viện cơ khí của Đại học Bách Khoa Hà Nội, Giám đốc Trung tâm đào tạo VinFast, thuộc tập đoàn Vingroup.

Phương pháp giảng dạy

 1. Hướng trực tiếp tới áp dụng lý thuyết học trên lớp vào thực tiễn các vấn đề/trường hợp của học viên.

 2. Đề cao sự tương tác giữa chuyên gia và học viên, giữa các học viên với nhau.

 3. Học phần lý thuyết được truyền đạt thông qua tiêu chí “Learning by doing”, thực hành công cụ trực quan.

 4. Case study từ các vấn đề thực của học viên sẽ được giải quyết ngay tại lớp nhằm chia sẻ kinh nghiệm giữa chuyên gia và học viên, giữa các học viên với nhau.

 5. Khóa học THIẾT KẾ VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH SẢN XUẤT DỰA THEO SOP & SIX SIGMA sẽ giúp học viên nhận ra những lợi ích của thiết kế và cải tiến quy trình bằng SOP & Six Sigma, cách xây dựng và thiết kế quy trình thông qua các phần nội dung như:

 • Lợi ích của thiết kế & cải tiến quy trình bằng SOP và Six Sigma
 • Giới thiệu về SOP và vai trò trong thiết kế & cải tiến quy trình
 • Six Sigma và vai trò của nó trong thiết kế và cải tiến quy trình
 • Thiết kế và cải tiến quy trình theo SOP và Six Sigma
 • Các phương pháp hay nhất và mẹo để triển khai thành công
 • Kế hoạch hành động áp dụng cho doanh nghiệp của học viên

Cảm nhận của học viên

Cảm nhận của học viên nội dung tại đây

Đăng ký khóa học

Đăng ký khóa học nội dung thông tin ghi tại đây
Ưu đãi khóa học
HỌC PHÍ: 3.800.000 VNĐ/ học viên / Học viên

Một chương trình đào tạo, đi từ tổng quát đến chuyên sâu nhất về phương thức quản lý kinh doanh, cải tiến quy trình dựa trên thống kê nhằm giảm thiểu tỷ lệ sai sót hay khuyết tật trong doanh nghiệp.

Các khóa học khác

THIẾT KẾ VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH SẢN XUẤT DỰA THEO SOP & SIXSIGMA
Kiểm soát cảm xúc trong công tác quản trị

VJCC nhận được hỗ trợ từ chính phủ Nhật Bản-JICA nhằm phát triển nguồn nhân lực cao cấp cho các doanh nghiệp.

VJCC xin trân trọng giới thiệu khóa học "KIỂM SOÁT CẢM XÚC TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ"

THIẾT KẾ VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH SẢN XUẤT DỰA THEO SOP & SIXSIGMA
Quản trị tài chính cho lãnh đạo doanh nghiệp
Quản trị tài chính cho lãnh đạo doanh nghiệp

VJCC nhận được hỗ trợ từ chính phủ Nhật Bản-JICA nhằm phát triển nguồn nhân lực cao cấp cho các doanh nghiệp.

VJCC xin trân trọng giới thiệu khóa học "Quản trị tài chính cho lãnh đạo doanh nghiệp" do chuyên gia cao cấp về tài chính TS. Nguyễn Tấn Bình hướng dẫn trong 2 ngày 15,16/6/2023
THIẾT KẾ VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH SẢN XUẤT DỰA THEO SOP & SIXSIGMA
QC GEMBA – HOẠT ĐỘNG QUÀN LÝ CHẤT LƯỢNG
Khóa học cung cấp các kiến thức và ứng dụng các công cụ quản lý chất lượng, giúp cho doanh nghiệp xây dựng quy trình chuẩn và nâng cao chất lượng sản phẩm.
THIẾT KẾ VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH SẢN XUẤT DỰA THEO SOP & SIXSIGMA
Thương mại điện tử E-commerce
Thương mại điện tử E-commerce
Tổng hợp các kiến thức từ tổng quát đến cụ thể về Thương mại điện tử - E-commerce của chuyên gia Nhật Bản. 
THIẾT KẾ VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH SẢN XUẤT DỰA THEO SOP & SIXSIGMA
PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG 7 CÔNG CỤ CẢI TIẾN THEO IE (INDUSTRIAL ENGINEERING)
PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG 7 CÔNG CỤ CẢI TIẾN THEO IE (INDUSTRIAL ENGINEERING)
Một khóa học tổng quan và chi tiết về 7 công cụ cải tiến của Kaizen theo IE. 
THIẾT KẾ VÀ CẢI TIẾN QUY TRÌNH SẢN XUẤT DỰA THEO SOP & SIXSIGMA
HORENSO: Tác phong làm việc chuyên nghiệp
HORENSO: Tác phong làm việc chuyên nghiệp
HO-REN-SO (Báo cáo - Liên lạc - Thảo luận)

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC