Quản trị Marketing chiến lược

“ Chúng ta bàn về thứ Marketing giúp doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển bền vững hơn là về các chương trình thúc đẩy bán hàng” 

Theo tinh thần ấy, nội dung của kỳ học tập trung vào các vấn đề: 

 • Các yếu tố nền tảng để xây dựng chiến lược Marketing
 • Hệ thống thông tin và dữ liệu Marketing (1): Nghiên cứu thị trường | Nghiên cứu
 • khách hàng cá nhân; Nghiên cứu khách hàng doanh nghiệp.
 • Hệ thống thông tin và dữ liệu Marketing (2): Phân đoạn thị trường (Phân khúc
 • khách hàng) | Phân tích đối thủ và các áp lực cạnh tranh
 • Thực thi kế hoạch Marketing chiến lược
 • Kế hoạch Marketing và Mô hình Marketing-Mix truyền thống (4P): Sản phẩm, Giá, 
 • Phân phối, Xúc tiến | Mô hình Marketing-Mix mở rộng: 7P, 4C, 4A, 4E... | Đề xuất giá trị và
 • Định vị. 
 • Dịch vụ và trải nghiệm khách hàng 
 • Đổi mới sáng tạo
 • Xu hướng Marketing thế giới và Digital Marketing
Download

CÁC NỘI DUNG CỐT LÕI

Sáng

 
Tổng quan về Marketing chiến lược
 
Sự đồng bộ hợp lực giữa Chiến lược, Thương hiệu và Marketing
 
Tiếp cận xây dựng một kế hoạch Marketing Chiến lược
 
Quy trình hoạch định chiến lược 3 bước DSG: Discovery, Strategic Planning and Go-To-Market

Chiều

 
Xây dựng kế hoạch Marketing Chiến lược cho tình huống doanh nghiệp
 
Kế hoạch Marketing Chiến lược – một sự xâu chuỗi từ hoạch định đến triển khai
 
Áp dụng vào 02 bài tập nhóm trên lớp.

Sáng

 
Tìm hiểu bản chất đổi mới sáng tạo (Innovation)
 
Khái niệm đổi mới sáng tạo, các hình thức và cấp độ của đổi mới sáng tạo
 
Nhu cầu khách hàng - xuất phát điểm cho đổi mới sáng tạo

Chiều

 
Đồng bộ đổi mới sáng tạo trong hoạch định chiến lược Marketing
 
Đổi mới sáng tạo trong mối quan hệ với Chiến lược, Thương hiệu và Marketing
 
Các năng lực cần có cho Đổi mới sáng tạo
 
Một số phương pháp, công cụ để áp dụng – tạo ý tưởng, hoàn thiện ý tưởng đổi mới sáng tạo

Sáng

 
Những xu hướng đương đại về quản trị doanh nghiệp trên thế giới
 
Các xu thế đương đại (tính thích nghi với môi trường kinh doanh, tư duy giá trị, sự lên ngôi của innovation)
 
Những điểm nhấn đặc thù (trải nghiệm khách hàng, mô hình kinh doanh, số hóa và công nghệ)

Chiều

 
Những xu hướng đương đại về quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam
 
Khái quát các điểm nhấn về Marketing tại Việt Nam trong 20 năm gần đây
 
Những dự báo cho tương lai

Sáng

 
Hệ thống thông tin và dữ liệu Marketing (1):
+ Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh
 
Hệ thống thông tin và dữ liệu Marketing (2):
+ Nghiên cứu thị trường và Phân khúc khách hàng
+ Áp dụng vào bài tập nhóm

Chiều

 
Hệ thống thông tin và dữ liệu Marketing (3):
+ Phân tích cạnh tranh
 
Đề xuất giá trị và Định vị
 
Áp dụng vào bài tập nhóm trên lớp

Sáng

 
Mô hình Marketing-Mix truyền thống (4P):
+ Sản phẩm, Giá, Phân phối, Xúc tiến
 
Mô hình Marketing - Mix mở rộng: 7P, 4C, 4A, 4E...
 
Áp dụng vào bài tập nhóm trên lớp

Chiều

 
Tính chất đặc thù của thị trường B-to-B và hoạt động Marketing B-to-B.
 
Thảo luận nhóm và chia sẻ kinh nghiệm về Marketing B-to-B
 
Yếu tố dịch vụ, trải nghiệm và đổi mới sáng tạo trong Marketing hiện đại

Đội ngũ giảng viên chuyên gia

Thư viện ảnh và video

Cảm nhận của học viên nội dung tại đây

Đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn nội dung

Các khóa học khác

Quản trị Marketing chiến lược
Trải nghiệm khách hàng
Trải nghiệm khách hàng
Một khóa học chuyên sâu, đi từ tổng quát đến cụ thể, giúp người học thấu hiểu và nắm bắt tâm lý khách hàng. 
Quản trị Marketing chiến lược
Chiến lược quản trị doanh nghiệp (học phần nâng cao)
Chiến lược quản trị doanh nghiệp (học phần nâng cao)
Học phần nâng cao sẽ tiếp tục cụ thể hoá từng chiến lược thành các chiến thuật triển khai và sử dụng hiệu quả các công cụ quản trị hiện đại.
Quản trị Marketing chiến lược
Thực tập tại Nhật Bản
Thực tập tại Nhật Bản
Tham quan các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản và trải nghiệm văn hóa cũng như con người Nhật Bản trong 2 tuần. 
Quản trị Marketing chiến lược
Lập kế hoạch kinh doanh và kết nối kinh doanh Nhật Bản
Lập kế hoạch kinh doanh và kết nối kinh doanh Nhật Bản
Kỳ học sẽ khắc họa nên bức tranh quản trị doanh nghiệp theo chủ nghĩa trực quan hoá, cụ thể hoá và định lượng hoá mọi vấn đề của công ty.
Quản trị Marketing chiến lược
Quản lý sản xuất theo mô hình Nhật Bản - Monozukuri
Quản lý sản xuất theo mô hình Nhật Bản - Monozukuri
Thấm nhuần bản chất và cách thực hiện “các công cụ quản lý kinh điển” của Nhật Bản qua 1 tuần tại dây chuyền sản xuất ở nhà máy Panasonic Việt Nam.
Quản trị Marketing chiến lược
Quản trị tài chính doanh nghiệp và đầu tư
Quản trị tài chính doanh nghiệp và đầu tư
Kỳ học cung cấp các nội dung về tình hình tài chính của doanh nghiệp, biết cách quản lý dòng tiền, cách đầu tư và sắp xếp tổ chức doanh nghiệp hiệu quả.
Quản trị Marketing chiến lược
Chiến lược nhân sự
Chiến lược nhân sự
Thấu hiểu sự nhân văn trong quản trị nhân sự, lấy con người làm trung tâm của mọi sự đổi mới, sáng tạo và phát triển.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC