Khóa học Kinh doanh cao cấp- KEIEIJUKU

Đào tạo doanh nhân làm chủ
các ngành công nghiệp Việt Nam
Quản trị tài chính doanh nghiệp và đầu tư
Quản trị tài chính doanh nghiệp và đầu tư
Thời gian: 5 ngày
Giảng viên: Chuyên gia ĐOÀN HỮU CẢNH
Kỳ học cung cấp các nội dung về tình hình tài chính của doanh nghiệp, biết cách quản lý dòng tiền, cách đầu tư và sắp xếp tổ chức doanh nghiệp hiệu quả.
Quản lý sản xuất theo mô hình Nhật Bản - Monozukuri
Quản lý sản xuất theo mô hình Nhật Bản - Monozukuri
Thời gian: 1 tuần
Giảng viên: Chuyên gia TSUYOSHI SHIMIZU VÀ Chuyên gia YASUHIRO HIRATA
Thấm nhuần bản chất và cách thực hiện “các công cụ quản lý kinh điển” của Nhật Bản qua 1 tuần tại dây chuyền sản xuất ở nhà máy Panasonic Việt Nam.
Lập kế hoạch kinh doanh và kết nối kinh doanh Nhật Bản
Lập kế hoạch kinh doanh và kết nối kinh doanh Nhật Bản
Thời gian: 5 ngày
Giảng viên: Chuyên gia NAOKI SUGIURA
Kỳ học sẽ khắc họa nên bức tranh quản trị doanh nghiệp theo chủ nghĩa trực quan hoá, cụ thể hoá và định lượng hoá mọi vấn đề của công ty.
Thực tập tại Nhật Bản
Thực tập tại Nhật Bản
Thời gian: 2 tuần
Tham quan các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản và trải nghiệm văn hóa cũng như con người Nhật Bản trong 2 tuần. 
Chiến lược quản trị doanh nghiệp (học phần nâng cao)
Chiến lược quản trị doanh nghiệp (học phần nâng cao)
Thời gian: 5 ngày
Giảng viên: Chuyên gia SHINICHIRO KAWAGUCHI
Học phần nâng cao sẽ tiếp tục cụ thể hoá từng chiến lược thành các chiến thuật triển khai và sử dụng hiệu quả các công cụ quản trị hiện đại.

  

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC