VÕ THỊ MAI HƯƠNG 先生

Chuyên ngành :
Quốc gia :
Trường đại học :
 VÕ THỊ MAI HƯƠNG 先生
Thông tin sơ lược
Quantic Software Companyのマーケティングマネージャー
Thông tin chi tiết

●1998年から2005年まで日本に留学。
●ホンバン国際大学日本語学部長。
●ベトナムのWDB株式会社の元最高責任者。
●通訳-ベトナムと日本の代理店および組織の上級通訳者。
●現在、Quantic Software Companyのマーケティングマネージャーとして働いています。

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC