Ông Hiroyuki ONISHI

Chuyên ngành :
Quốc gia :
Trường đại học :
Ông Hiroyuki ONISHI
Thông tin sơ lược
Hiệu trưởng Trường cao đẳng kỹ thuật – Cao đẳng sản xuất 
Thông tin chi tiết
- Trung tâm đào taọ Monozukuri
- Đào tạo tổng thể Monozukuri

Tiểu sử

  • 4/1983: Vào làm việc tại Matsushita Electronics Works., Ltd (tên cũ) (Tên hiện tại: Công ty LS của PSGS., Ltd 
    • Làm việc tại nhà máy Seto
  • 5/1983  ~ Quản lý Ban Phát triển sản phẩm
  • 6/1999  ~ Quản lý kiêm Giám đốc Ban Kế hoạch bán hàng
  • 11/2009 ~Giám đốc Ban Quản lý chất lượng
  • 1/2012  ~ Giám đốc điều hành cấp cao ) Giám đốc Ban Quản lý chất lượng 
  • 7/2012 ~ Giám đốc điều hành cấp cao ) Giám đốc Ban Quản lý chất lượng & Tổng giám đốc Ban hoạch định nguồn nhân lực
  • 10/2014~ Giám đốc điều hành & Chủ tịch HĐQT ) Tổng giám đốc Ban hoạch định nguồn nhân lực
  • Chức vụ hiện tại kể từ tháng 01/2017

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC