Ông TAKAYASU Mitsuharu

Chuyên ngành :
Quốc gia :
Trường đại học : National Institute of Technology, Oita College  
Ông TAKAYASU Mitsuharu
Thông tin sơ lược
Phụ trách phát triển nguồn nhân lực cho các nhà máy ở nước ngoài
Thông tin chi tiết
Tiểu sử sau khi gia nhập công ty
- 1987: Gia nhập cty Kyushu Matsushita Electric 、thiết kế và kỹ thuật cơ chế máy fax
- 1998: 4 năm đươc cử đến Johor, Malaysia (PSNM)
- 2010: Phát triển bảng điện tử và bảng tương tác
- 2012: Bộ phận sản xuất  Công nghệ nhà máy/công nghệ sản xuất
- 2017: Trung tâm đào tạo sản xuất - Phòng xúc tiến toàn cầu ~ Phụ trách phát triển nguồn nhân lực cho các nhà máy ở nước ngoài

 

 

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC