Ông YAMAMOTO Masahito

Chuyên ngành : Giáo sư trợ giảng, Đại học Tohoku + Giáo sư được mời, Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Kyoto Seian
Quốc gia : Nhật Bản
Trường đại học : Đại học Tohoku + Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Kyoto Seian
Ông YAMAMOTO Masahito
Thông tin sơ lược
Diễn giả: Ông YAMAMOTO Masahito (Giám đốc điều hành) Công ty Chế biến thực phẩm bánh kẹo
Thông tin chi tiết
Chủ tịch, Hiệp hội các nhà điều hành doanh nghiệp Shiga
Phó Chủ tịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Omi Hachiman
Chủ tịch, Ritsumeikan Moriyama Hiệp hội khuyến khích giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
Phó Chủ tịch, Chi nhánh Shiga, Hiệp hội Trà đạo Urasenke Tankokai
Giám đốc, Hiệp hội tổng hợp NELIS
Nhà tài trợ, Câu lạc bộ Cao cấp JC Nhật Bản, v.v.

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC