Ông YONEKAWA KOJI

Chuyên ngành :
Quốc gia :
Trường đại học :
Thông tin sơ lược
Thông tin chi tiết
- Giám đốc điều hành, Giám đốc Phòng Nhân sự công ty Espur Co., Ltd.
- Đại diện Công ty TNHH Tư vấn WOW
- Giám đốc nhân sự tại Công ty TNHH Essence
- Sau khi tốt nghiệp đại học, làm việc cho một công ty quảng cáo tuyển dụng và tham gia thành lập Espur Co., Ltd.
- Khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ nhân sự tạm thời, dịch vụ hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật; Là quản lý trong việc xây dựng hệ thống công ty. Làm việc tại Bộphận pháp lý và bộ phận phát triển nguồn nhân lực khi công ty niêm yết cổ phiếu. Đồng thời thành lập bộ phận và thành lập các hệ thống nội bộ khác nhau.  - Hiện đang làm việc tại sáu công ty trong lĩnh vực quản lý nhân sự, phát triển nguồn nhân lực, tổ chức phục hồi và thiết lập hệ thống
- Trong khi làm quản lý, tham gia tư vấn nguồn nhân lực cho nhiều công ty và hỗ trợ việc làm cho những người trẻ tuổi.
- Giảng viên hướng dẫn phát triển nguồn nhân lực của JICA từ tháng 6 và tháng 9 năm 2018
※ Công ty TNHH Espur (Sở giao dịch chứng khoán Tokyo - 2471) Thành lập năm 1999. Doanh thu 17,522 triệu Yên, lợi nhuận trước thuế 1,604 triệu Yên (tháng 11 năm 2019). Triết lý: Thông qua các dịch vụ khác nhau, chúng tôi giải quyết các vấn đề xã hội và các vấn đề liên quan đến công ty.

 

Khóa học nổi bật

Các khóa học sắp diễn ra

Tin tức nổi bật

Xem thêm

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN KHÓA HỌC